CoSafe - larm, incidenthantering & kommunikation

När behovet är som störst, tid är en bristvara och information måste ut till många på en gång skapar plattformen struktur och effektivitet även i de mest pressade lägena oavsett var alla berörda parter finns.

Krisapp

Applikationen CoCrisis, som på kort tid fått stor uppmärksamhet, används av flera företag, kommuner, skolor och myndigheter. Det är en kundefterfrågad och skräddarsydd plattform framtagen av experter inom kommunikation, krisberedskap och säkerhet. Här kan verksamheter enkelt samla hela sin incidenthantering på ett och samma ställe. Vilka funktioner som ska användas väljer kunden själv så att inga “onödiga” funktioner visas för användarna.

Applikationen CoCrisis, som på kort tid fått stor uppmärksamhet, används av flera företag, kommuner, skolor och myndigheter. Det är en kundefterfrågad och skräddarsydd plattform framtagen av experter inom kommunikation, krisberedskap och säkerhet. Här kan verksamheter enkelt samla hela sin incidenthantering på ett och samma ställe. Vilka funktioner som ska användas väljer kunden själv så att inga “onödiga” funktioner visas för användarna.

check_cocrisis

Mobilt varningssystem

Skräddarsydda larmknappar, inkallning, utrymning och personlarm

check_cocrisis

Krypterad kommunikation

Chatta smidigt med en kollega, grupper eller alla i organisationen

check_cocrisis

Jag är OK!

Översikt i realtid om din personal är drabbad eller inte​

check_cocrisis

Dokument

Se till att alla anställda alltid har tillgång till viktiga dokument, även offline​

check_cocrisis

Säkert i Sverige

All information finns på servrar i Sverige med hög säkerhet

check_cocrisis

Fungerar på alla enheter

Appar för iOS och Android samt webapp för PC eller Mac

check_cocrisis

Incidenthantering och krishantering

Tillgång till digitala delbara krisplaner och checklistor vart du än är

check_cocrisis

Loggfunktion

Vem gjorde vad? Vem tog vilket beslut? Vilken tid kom informationen?

check_cocrisis

Adminpanel

Administratörernas paradis, för administration av strukturen

check_cocrisis

Användarvänligt

Alla i organisationen kan vara användare

Några av våra kunder

Vår värld har senaste åren förändrats dramatiskt!

En ökad hotbild, fler motsättningar och ett omfattande arbetsmiljöansvar gör att företag, sjukhus, myndigheter, kommuner, skolor mfl. står inför stora utmaningar. En av dessa är att digitalisera och effektivisera varnings- och kommunikationssystemen samt incident- och krishanteringen.

Avsaknad av varningssystem

I skolor, offentliga- och kommersiella fastigheter är de traditionella högtalarsystemen oftast nedmonterade eller inte inplanerade i byggprocessen. De är helt enkelt för dyra att underhålla och för dyra att ersätta eller köpa in.

Kommunikation
är A och O

Vid en allvarlig händelse så är det viktigt att snabbt nå ut med rätt information till rätt personer, var de än befinner sig. Att sitta och ringa till tio olika personer för att berätta vad som har hänt och sedan ringa tillbaka för att hålla dem uppdaterade i ärendet är ett väldigt ineffektivt arbetssätt.

Var finns dina dokument?

Handlingsplaner och checklistor har de flesta större verksamheter tagit fram, fast i pappersformat, insatta i otillgängliga och ouppdaterade krispärmar. Kommunikationen är också oftast utspridd på olika enheter i olika system. Det gör det svårt att dokumentera kommunikationen; vem sade vad, vem tog vilket beslut, vilken tid kom informationen och så vidare.

Vi vet hur
ni kan öka skolsäkerheten

Incident- och krishantering för ditt företag

Förenkla krisarbetet i din kommun

Partners

Vi söker fler partners!

Vi söker företag med expertis inom krishantering, säkerhet och krisberedskap. Er kunskap gör CoCrisis ännu bättre!

security_awards_årets_tekniklösning_cocrisis
samhällssäkerhet_årets_entreprenör
techarenan_framtidsbolag_coapps