Larma, hantera och förebygg incidenter

Vår marknadsledande plattform är utvecklad av experter för att möjliggöra trygga, motståndskraftiga och hållbara organisationer.

Cosafe larmapp är en användarvänlig lösning som möjliggör effektiv krishantering.

Molnbaserad kommunikations- och säkerhetsplattform

Se hur vi kan hjälpa er organisation också

Hitta inspiration i vårt nyhetsrum

Grimstaskolan

Viktiga lärdomar från skolattacken på Grimstaskolan

Skolattacken på Grimstaskolan i Stockholm onsdagen den 3 maj, där en ensam beväpnad 18-årig gärningsman hotade personal och elever har fått stor uppmärksamhet...
1 miljon svenska skolbarn får effektivare skydd med Cosafe larmapp

Tryggare skolmiljö för 1 miljon elever

Allt fler skolor upptäcker Cosafe larmapp och skaffar licenser till all sin personal. Nu är det så många privata och kommunala huvudmän som köpt Cosafe...
Business,,Technology,,Internet,And,Networking,Concept

Cosafe Technology är nu certifierat enligt ISO 27001 Informationssäkerhet

Cosafe Technology har erhållit ISO 27001-certifiering utfärdat av marknadsledande Bureau Veritas. Certifieringsföretaget har under 2022-2023 granskat Cosafes...

Upptäck vår effektiva och användarvänliga plattform

Larmknappar

Skräddarsy för era behov

Kommunicera

Krypterad chatt med smarta funktioner

Jag är OK

Översikt i realtid om medarbetare är OK

Dokument

Alltid tillgång till viktiga dokument, även offline

Cosafe app

Personlarm

Vid riskbesök och ensamarbete

Checklistor

Interaktiva checklistor för samarbete i realtid

Inkallning

Kalla in personal med en knapptryckning

Lägesbild

Förmedla korrekt information till rätt personer

Larma

Agera snabbt och skicka rätt information, till rätt person vid rätt tidpunkt

Cosafe är tillgängligt 24/7 och ger dina anställda möjlighet att larma och kommunicera med ett enda klick vid incidenter som brand, hot, IT-intrång, olyckor.

Öka trygghetskänslan på arbetsplatsen med ensamarbetestimer och larmknapp med dold aktivering.

Hantera

Återta kontrollen och koordinera ditt team för att minimera effekterna

Cosafe hjälper dig att leda din organisation och delegera uppgifter i kritiska situationer oavsett var du befinner dig.

Kom i gång direkt, samla in information och förmedla en korrekt lägesbild i realtid för att minimera skadliga effekterna på människor och tillgångar.

Förebygg

Var förberedd, dela lärdomar och minimera framtida incidenter

Höj beredskapen inom er organisation, öva och utbilda. Gör utvärderingar efter varje incident. Säkerställ tillgång till viktiga dokument dygnet runt oavsett var du befinner dig, dela viktiga lärdomar och möjliggör samarbete i realtid med interaktiva checklistor för riskanalys, säkerhetsinspektioner och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi hjälper alla typer av organisationer inom alla branscher

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.