CoSafe - larm, incidenthantering & kommunikation

När behovet är som störst, tid är en bristvara och information måste ut till många på en gång skapar plattformen struktur och effektivitet även i de mest pressade lägena oavsett var alla berörda parter finns.

CoCrisis = Cosafe

Vår värld har senaste åren förändrats dramatiskt!

En ökad hotbild, fler motsättningar och ett omfattande arbetsmiljöansvar gör att företag, sjukhus, myndigheter, kommuner, skolor mfl. står inför stora utmaningar. En av dessa är att digitalisera och effektivisera varnings- och kommunikationssystemen samt incident- och krishanteringen

Applikationen CoSafe, som på kort tid fått stor uppmärksamhet, används av flera företag, kommuner, skolor och myndigheter. Det är en kundefterfrågad och skräddarsydd plattform framtagen av experter inom kommunikation, krisberedskap och säkerhet. Här kan verksamheter enkelt samla hela sin incidenthantering på ett och samma ställe. Vilka funktioner som ska användas väljer kunden själv så att inga “onödiga” funktioner visas för användarna.

Avsaknad av varningssystem
I skolor, offentliga- och kommersiella fastigheter är de traditionella högtalarsystemen oftast nedmonterade eller inte inplanerade i byggprocessen. De är helt enkelt för dyra att underhålla och för dyra att ersätta eller köpa in.

Kommunikation är A och O
Vid en allvarlig händelse så är det viktigt att snabbt nå ut med rätt information till rätt personer, var de än befinner sig. Att sitta och ringa till tio olika personer för att berätta vad som har hänt och sedan ringa tillbaka för att hålla dem uppdaterade i ärendet är ett väldigt ineffektivt arbetssätt.

Var finns dokumenten?
Handlingsplaner och checklistor har de flesta större verksamheter tagit fram, fast i pappersformat, insatta i otillgängliga och ouppdaterade krispärmar. Kommunikationen är också oftast utspridd på olika enheter i olika system. Det gör det svårt att dokumentera kommunikationen; vem sade vad, vem tog vilket beslut, vilken tid kom informationen och så vidare.

Larmknapp

Skräddarsydda larm, tex in- och utrymning, hot, olycka, brand, PDV, sjukdom etc.

Kommunikation

Krypterad chatt med smarta funktioner

Jag är ok!

Översikt i realtid om din personal är drabbad eller inte​

Dokument

Se till att alla anställda alltid har tillgång till viktiga dokument, även offline​

Personlarm

För riskbesök och ensamarbete

Checklistor

Tillgång till digitala delbara krisplaner och checklistor vart du än är

INkallning

Kalla in staben vid en kris och få svar i realtid om deltagande

Lägesbild

Få en tydlig överblick av situationen

Lättanvänd adminpanel

Administratörernas paradis, för administration av strukturen

Säkert i Sverige

All information finns på servrar i Sverige med hög säkerhet

Ingen ny hårdvara

Använd befintlig utrustning. Fungerar på iOS och Androidenheter samt PC/Mac

Användarvänligt

Alla ska kunna vara användare - man vet aldrig hur, var och när en kris börjar

Loggfunktion

Vem gjorde vad? Vem tog vilket beslut? Vilken tid kom informationen?​

Enkel onboarding

Administratörerna är igång på tre timmar, användarna på 30 minuter

Några av våra kunder

Använd befintlig utrustning

Krångla inte till det!

Skolsäkerhet med CoSafe

Partners

Vi söker fler partners!

Vi söker företag med expertis inom krishantering, säkerhet och krisberedskap. Er kunskap gör CoSafe ännu bättre!

security_awards_årets_tekniklösning_cocrisis
samhällssäkerhet_årets_entreprenör
techarenan_framtidsbolag_coapps