Skolsäkerhet med CoSafe krisapp

Hot mot personal, bråk, skolattacker, försvunnen elev, anlagda bränder, falska brandlarm, ”fake news” i sociala medier,
bombhot med flera. Vår värld har förändrats drastiskt och kräver idag bra beredskap och kommunikation. 

Hur sker inrymning i skolan?

I skolor är de traditionella högtalarsystemen idag oftast nedmonterade eller inte inplanerade i byggprocessen. De är helt enkelt för dyra att underhålla och för dyra att ersätta eller köpa in. Det är därför många skolor idag som saknar ett bra system för inrymning av skolan om någonting allvarlig inträffar.

Hur kommunicerar lärarna med varandra?​

Att i en brådskande situation sitta och ringa runt till flera olika personer för att berätta vad som har inträffat och sedan ringa tillbaka för att hålla dem uppdaterade i ärendet är ett väldigt ineffektivt arbetssätt. Detta leder ofta till fel information och tar upp tid som kan gå till annat.


Var finns checklistor och krisplaner?​

De flesta skolor har tagit fram handlingsplaner och checklistor, fast i pappersformat, insatta i otillgängliga och ouppdaterade krispärmar. Befinner du dig på en annan plats när en oförutsedd händelse inträffar saknar du tillgång till dessa.In- och utrymning

Vid brand, skolattentat eller annan allvarlig händelse

Personlarm

Vid elevsamtal eller ensamarbete

Valfria larmknappar

Larma om bråk på skolgården eller obehöriga på området

Checklistor

Se vad som ska göras och vad som redan gjorts när en elev försvinner

Kommunikation

Chatta mellan lärare eller nå ut med information till elever och föräldrar

Tillgängliga dokument

Ha instruktioner om HLR, elevlistor och viktiga dokument lättillgängliga

Dator, telefon eller surfplatta

Fungerar på flera olika enheter, och kräver inte tjänstetelefon

Nyhetssida

Ta del av aktuell information från en säker källa

Lättanvänd adminpanel

Administratörernas paradis, för administration av strukturen

Säkert i Sverige

All information finns på servrar i Sverige med hög säkerhet

Ingen ny hårdvara

Använd befintlig utrustning. Fungerar på iOS och Androidenheter samt PC/Mac

Användarvänligt

Alla ska kunna vara användare - man vet aldrig hur, var och när en kris börjar

Loggfunktion

Vem gjorde vad? Vem tog vilket beslut? Vilken tid kom informationen?​

Enkel onboarding

Administratörerna är igång på tre timmar, användarna på 30 minuter

Använd befintlig utrustning

Krångla inte till det!

Skolsäkerhet med CoSafe