Skolsäkerhet med CoSafe krisapp

Hot mot personal, bråk, skolattacker, försvunnen elev, anlagda bränder, falska brandlarm, ”fake news” i sociala medier,
bombhot med flera. Vår värld har förändrats drastiskt och kräver idag bra beredskap och kommunikation. 

CoSafe skolsäkerhet
Spela videoklipp

Stockholms stads skolor väljer CoSafe

in- och utrymning

Larmknappar

Personlarm

inkallning

digital krispärm

Meddelanden

jag är ok!

dokument

Nyheter

CoSafe Warning System

Lättanvänd adminpanel

Administratörernas paradis, för administration av strukturen

Säkert i Sverige

All information finns på servrar i Sverige med hög säkerhet

Ingen ny hårdvara

Använd befintlig utrustning. Fungerar på iOS och Androidenheter samt PC/Mac

Användarvänligt

Alla ska kunna vara användare - man vet aldrig hur, var och när en kris börjar

Loggfunktion

Vem gjorde vad? Vem tog vilket beslut? Vilken tid kom informationen?​

Enkel onboarding

Administratörerna är igång på tre timmar, användarna på 30 minuter

In- och utrymning

Det är en stor skillnad på in- och utrymning av en skola och brandlarmet är inte en bra larmlösning! Med CoSafe blir larmet 100% tydligt och samtlig personal kan snabbt agera för att säkerställa sin egen och elevernas säkerhet.

Larmknappar

Larmfunktion med incidentbeskrivning till kollegor, skolledning och säkerhetsavdelning hos huvudman. Enskilda skolan bestämmer själv rubrikerna på larmen, antal larm, till vilka mottagare larmet ska gå samt vilken prioritet larmet ska ha. Larmet kan kopplas till behörig extern larmcentral.

Inkallning

Det brinner på en skola, en elev är skadad eller en allvarlig naturkatastrof har hänt på en känd semesterort där flera elever och dess familjer är på semester. Hur kallar man in samtlig personal på ett tydligt, snabbt och effektiv sätt? Funktionen Inkallning löser dessa problem.

Meddelanden

En krypterad chatt där du kan skicka meddelanden till en eller flera personer samtidigt. 

"Jag är OK"

Få överblick i realtid om vilka som är okej och inte vid en allvarlig händelse. Påminnelser kan enkelt skickas ut till de personer som inte markerat sin status. 

Personlarm

Vid riskbesök och ensamarbete kan du enkelt ställa in personlarmet som utlöses om du håller ett finger på skärmen i tre sekunder. Larmet med information om din plats går till alla användare i den gruppen som du valt.

Grupper

Var med i en eller flera grupper. Ta del av information om gruppmedlemmarna så som titel, kontaktuppgifter etc. 

Dokument

När en allvarlig incident inträffar är det viktigt att krisplaner, checklistor, HLR-instruktioner etc finns lättillgängligt för all personal oavsett om de befinner sig på skolan, på väg till skolan, på studiebesök eller hemma. Med CoSafe får personalen tillgång 24/7 till de dokument de har behörighet att se. Dokumenten skapas och skjuts ut till valda användare av behöriga administratörer, tex rektor, administratör, huvudman eller säkerhetsansvarig.

CoSafe Warning System (CWS)

CoSafe Warning System kan installeras på användarnas datorer för att säkerställa att larm och viktig information når fram trots att man inte har sin telefon tillgänglig. 

Hur sker inrymning i skolan?

I skolor är de traditionella högtalarsystemen idag oftast nedmonterade eller inte inplanerade i byggprocessen. De är helt enkelt för dyra att underhålla och för dyra att ersätta eller köpa in. Det är därför många skolor idag som saknar ett bra system för inrymning av skolan om någonting allvarlig inträffar.

Hur kommunicerar lärarna med varandra?​

Att i en brådskande situation sitta och ringa runt till flera olika personer för att berätta vad som har inträffat och sedan ringa tillbaka för att hålla dem uppdaterade i ärendet är ett väldigt ineffektivt arbetssätt. Detta leder ofta till fel information och tar upp tid som kan gå till annat.


Var finns checklistor och krisplaner?​

De flesta skolor har tagit fram handlingsplaner och checklistor, fast i pappersformat, insatta i otillgängliga och ouppdaterade krispärmar. Befinner du dig på en annan plats när en oförutsedd händelse inträffar saknar du tillgång till dessa.