Skolsäkerhet med CoSafe krisapp

Informera och larma alla i skolan - med hjälp av befintlig utrustning!

Hot mot personal, bråk, skolattacker, försvunnen elev, anlagda bränder, falska brandlarm, ”fake news” i sociala medier, bombhot med flera. Vår värld har förändrats drastiskt och kräver idag bra beredskap och kriskommunikation. 

In- och utrymning

Vid brand, skolattentat eller annan allvarlig händelse

Personlarm

Vid elevsamtal eller ensamarbete

Valfria larmknappar

Larma om bråk på skolgården eller obehöriga på området

Checklistor

Se vad som ska göras och vad som redan gjorts när en elev försvinner

Kommunikation

Chatta mellan lärare eller nå ut med information till elever och föräldrar

Tillgängliga dokument

Ha instruktioner om HLR, elevlistor och viktiga dokument lättillgängliga

Dator, telefon eller surfplatta

Fungerar på flera olika enheter, och kräver inte tjänstetelefon

Nyhetssida

Ta del av aktuell information från en säker källa

redlight
Hur kommunicerar lärarna med varandra?​

Att i en brådskande situation sitta och ringa runt till flera olika personer för att berätta vad som har inträffat och sedan ringa tillbaka för att hålla dem uppdaterade i ärendet är ett väldigt ineffektivt arbetssätt. Detta leder ofta till fel information och tar upp tid som kan gå till annat.

checklistor_dokument_krishantering_cocrisis
Hur sker inrymning i skolan vid en akut händelse?

I skolor är de traditionella högtalarsystemen idag oftast nedmonterade eller inte inplanerade i byggprocessen. De är helt enkelt för dyra att underhålla och för dyra att ersätta eller köpa in. Det är därför många skolor idag som saknar ett bra system för inrymning av skolan om någonting allvarlig inträffar.

class-classroom-school-teacher
Var finns checklistor och krisplaner?​

De flesta skolor har tagit fram handlingsplaner och checklistor, fast i pappersformat, insatta i otillgängliga och ouppdaterade krispärmar. Befinner du dig på en annan plats när en oförutsedd händelse inträffar saknar du tillgång till dessa.