Företagssäkerhet med CoSafe krisapp

Ett enkelt system för effektivare krishantering på ditt företag!

Någon är allvarligt skadad, det brinner i byggnaden, hot riktas mot företaget, varumärkeskris, inbrott osv. listan kan göras lång. Det finns idag ett stort behov hos både offentlig- och privat verksamhet att digitalisera och effektivisera in- och utlarmning, kommunikationen och incident- och krishanteringen när en oförutsedd händelse inträffar. Vid bättre förberedelser minskar konsekvenserna.

Kommunikation

Kommunicera ut viktig information till ledningen eller larma dina kollegor. 

Information

Sprid information till viktiga externa intressenter på ett säkert sätt

Överblick

Ge säkerhetsavdelningen möjlighet att överblicka det som sker

Säkerhet

All kommunikation som skickas via CoSafe är krypterad

Inkallning

Sammankalla ledningsgruppen och se i realtid vilka som kan delta

Checklistor

Se vad som ska göras och vad som redan gjorts vid en incident​

Larm

Larma vid olika händelser, informera krisledningen och kommunicera med kollegor

Jag är OK!

Sammankalla ledningsgruppen och se i realtid vilka som kan delta

Dokument

Ha alltid viktiga dokument tillgängliga oavsett vart du befinner dig​

Meddelanden

Skicka krypterad information till en eller flera grupper

u3.jpg
Hur kommunicerar ni när en oförutsedd händelse inträffar?

Vem kontaktar vem? Vilka är tillgängliga? Vad hände från början? Vid brådskande situationer är det viktigt att rätt personer tar del av viktig information så snabbt som möjligt. För många olika led bidrar ofta till felaktig information och fördröjning i krisarbetet. 

företagssäkerhet_checklista_kris_todo_cocrisis
Hur kallas ledningsgruppen in vid en akut situation?

Media går ut med information som hotar varumärket. Företagets VD är bortrest och säkerhetschefen sitter ständigt upptagen i samtal. Hur samlar ni rätt personer för att påbörja krisarbetet? Att kalla in berörda personer snabbt är av stor vikt för att minska konsekvenserna vid en kris. 

företagssäkerhet_kriskommunikation_krisapp_cocrisis
Är checklistorna uppdaterade? Finns dom tillgänliga där du är?

Vad skulle man göra när datasystemen blivit hackat och vem gör vad? Hur undviker man att flera personer tar till åtgärder som redan är gjorda? Checklistor finns ofta, men är dom uppdaterade och tillgängliga? Snabba åtgärder är nyckeln till snabb återhämtning.