Företagssäkerhet med CoSafe krisapp

Någon är allvarligt skadad, det brinner i byggnaden, hot riktas mot företaget, varumärkeskris, inbrott osv. listan kan göras lång. Det finns idag ett stort behov hos både offentlig- och privat verksamhet att digitalisera och effektivisera in- och utlarmning, kommunikationen och incident- och krishanteringen när en oförutsedd händelse inträffar. Vid bättre förberedelser minskar konsekvenserna.

Spela videoklipp

Hur kallas ledningsgruppen in vid en akut situation?

Media går ut med information som hotar varumärket. Företagets VD är bortrest och säkerhetschefen sitter ständigt upptagen i samtal. Hur samlar ni rätt personer för att påbörja krisarbetet? Att kalla in berörda personer snabbt är av stor vikt för att minska konsekvenserna vid en kris. 

Hur kommunicerar ni när en oförutsedd händelse inträffar?

Vem kontaktar vem? Vilka är tillgängliga? Vad hände från början? Vid brådskande situationer är det viktigt att rätt personer tar del av viktig information så snabbt som möjligt. För många olika led bidrar ofta till felaktig information och fördröjning i krisarbetet. 

Är checklistorna uppdaterade? Finns dom tillgänliga där du är?

Vad skulle man göra när datasystemen blivit hackat och vem gör vad? Hur undviker man att flera personer tar till åtgärder som redan är gjorda? Checklistor finns ofta, men är dom uppdaterade och tillgängliga? Snabba åtgärder är nyckeln till snabb återhämtning. 

Inkallning

Checklistor

Larm

Lägesbild

Jag är OK!

Digital krispärm

Meddelanden

Personlarm

Inkallning

Sammankalla ledningsgruppen och se i realtid vilka som kan delta

Checklistor

Se vad som ska göras och vad som redan gjorts vid en incident​

Larm

Larma vid olika händelser, informera krisledningen och kommunicera med kollegor

Jag är OK!

Sammankalla ledningsgruppen och se i realtid vilka som kan delta

Dokument

Ha alltid viktiga dokument tillgängliga oavsett vart du befinner dig​

Meddelanden

Skicka krypterad information till en eller flera grupper

Lättanvänd adminpanel

Administratörernas paradis, för administration av strukturen

Säkert i Sverige

All information finns på servrar i Sverige med hög säkerhet

Ingen ny hårdvara

Använd befintlig utrustning. Fungerar på iOS och Androidenheter samt PC/Mac

Användarvänligt

Alla ska kunna vara användare - man vet aldrig hur, var och när en kris börjar

Loggfunktion

Vem gjorde vad? Vem tog vilket beslut? Vilken tid kom informationen?​

Enkel onboarding

Administratörerna är igång på tre timmar, användarna på 30 minuter

Checklistor

Se vad som ska göras och vad som redan gjorts vid en incident. 

Larmknappar

Larmfunktion med incidentbeskrivning till kollegor, skolledning och säkerhetsavdelning hos huvudman. Enskilda skolan bestämmer själv rubrikerna på larmen, antal larm, till vilka mottagare larmet ska gå samt vilken prioritet larmet ska ha. Larmet kan kopplas till behörig extern larmcentral.

Inkallning

Det brinner på en skola, en elev är skadad eller en allvarlig naturkatastrof har hänt på en känd semesterort där flera elever och dess familjer är på semester. Hur kallar man in samtlig personal på ett tydligt, snabbt och effektiv sätt? Funktionen Inkallning löser dessa problem.

Meddelanden

En krypterad chatt där du kan skicka meddelanden till en eller flera personer samtidigt. 

"Jag är OK"

Få överblick i realtid om vilka som är okej och inte vid en allvarlig händelse. Påminnelser kan enkelt skickas ut till de personer som inte markerat sin status. 

Personlarm

Vid riskbesök och ensamarbete kan du enkelt ställa in personlarmet som utlöses om du håller ett finger på skärmen i tre sekunder. Larmet med information om din plats går till alla användare i den gruppen som du valt.

Grupper

Var med i en eller flera grupper. Ta del av information om gruppmedlemmarna så som titel, kontaktuppgifter etc. 

Digital krispärm

När en allvarlig incident inträffar är det viktigt att krisplaner, checklistor, HLR-instruktioner etc finns lättillgängligt för all personal oavsett om de befinner sig på skolan, på väg till skolan, på studiebesök eller hemma. Med CoSafe får personalen tillgång 24/7 till de dokument de har behörighet att se. Dokumenten skapas och skjuts ut till valda användare av behöriga administratörer, tex rektor, administratör, huvudman eller säkerhetsansvarig.

Lägesbild

Beskrivning lägesbild

Använd befintlig utrustning

Krångla inte till det!

Skolsäkerhet med CoSafe