EnglishIn English
Cosafe

Carlos Hernandez Rubio: Årets Skyddsängel efter hans agerande på Grimstaskolan

I en värld där skolsäkerhet blivit ett alltmer aktuellt ämne, har Sverige fått sin egen hjälte i form av Carlos Hernandez Rubio, vaktmästare på Grimstaskolan. Hans modiga insats under en skolattack förra året har inte bara räddat liv utan även belönat honom med titeln ”Årets Skyddsängel” av Aftonbladet, vilket har kastat ljus över vikten av proaktiva säkerhetsåtgärder i skolor över hela landet.

Incidenten som chockade Sverige

Carlos stod i centrum för en dramatisk händelse när han fick larmet om Pågående Dödligt Våld (PDV) via Cosafe på Grimstaskolan, en app som används i svenska skolor för att möjliggöra effektiv kommunikation och agerande i en kris.

Med stort mod konfronterade Carlos gärningsmannen, medan skolpersonal och elever gjorde en inrymning till säkerhet. Hans snabbtänkta och beslutsamma agerande ledde till att incidenten, trots dess allvar, slutade utan ytterligare tragedi.

Sveriges respons på skolsäkerhet

I ljuset av ökade hot mot skolor har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), i samarbete med polisen och Center mot våldsbejakande extremism (CVE), utvecklat en vägledning för skolsäkerhet. Denna vägledning betonar vikten av väl förberedda nödplaner och träning av personal. ”Alla skolor bör ha en plan som beskriver hur man ska agera före, under och efter en potentiell attack,” meddelar MSB.

Ökad risk enligt experten 

Katie Cohen, analytiker på svenska Totalförsvarets forskningsinstitut FOI och expert på ensamagerande våldsverkare, betonar att risken för skoldåd i Sverige har ökat, vilket gör Carlos agerande ännu mer betydelsefullt. ”De vill hämnas,” säger hon om motivet som driver de unga förövarna, liknande situationen i USA där skoldåd är mer frekventa. Cohen betonar vikten av att proaktivt hantera dessa risker genom att förbättra förståelsen och övervakningen av nätaktiviteter, samt genom att stärka elevhälsan och främja social inkludering.

Cosafe: En lösning för skolor

Över en miljon elever tryggas av Cosafe i skolor runtom i landet. Systemet, som hyllas av användarna för dess enkelhet och effektivitet, är särskilt utformat för personal inom skolsektorn. Cosafes lösning inkluderar ett unikt PDV-läge (lockdown mode) som möjliggör en ljudlös kommunikation under en inrymning, för att skydda personers position.

Plattformen är utvecklad som en app med identisk funktionalitet för både desktop och mobil, vilket är en betydande fördel för skolor som ännu inte implementerat tjänstemobiler.

Genom att använda Cosafes unika PDV-läge är det endast första larmet som tjuter högt och går igenom tyst läge, därefter tystas efterföljande larm och notiser från Cosafe, för att säkerställa att din position inte avslöjas, i enlighet med rekommendationerna från MSB. 

Cosafes inbyggda chat möjliggör effektiv och säker tvåvägskommunikation mellan skolledning, personal och andra relevanta parter under pågående krissituationer. Med tillgång till viktiga dokument och checklistor säkerställs det att alla har tillgång till nödvändig information och instruktioner vid krissituationer, som t.ex. åtgärdsplan efter PDV eller inräkning av elever efter en brandutrymning.

Fortsatt dialog och utbildning

För de som önskar fördjupa sin förståelse om händelsen och dess efterdyningar, rekommenderas Rektor Tobias Hanssons webinar. Den ger insikt i hur skolor kan förbättra sin beredskap och reaktion i krissituationer.

Carlos Hernandez Rubios historia är ett mäktigt exempel på hur kritiskt det är med en kombination av rätt verktyg och modiga individer för att skapa en säker läromiljö. Händelsen understryker vikten av att inte bara reagera i en kris men även att proaktivt förbereda och utbilda skolpersonal och elever.

För ytterligare information och resurser, besök webinaret om incidenten på Grimstaskolan eller läs artikeln här.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Fler artiklar och nyheter...

Deloitte EMEA Technology Fast 500

Cosafe rankas bland de snabbast växande teknikföretagen i Deloitte EMEA Technology Fast 500

Stockholm, Sverige – 4 juni 2024 – Cosafe Technology, marknadsledare för kritisk kommunikation och incidenthantering inom offentlig sektor, skolor och företag, har idag blivit utsett som ett av de snabbast växande teknologiföretagen i EMEA-regionen enligt Deloitte Technology Fast 500-rapporten. Detta prestigefyllda erkännande bekräftar Cosafe betydande framsteg och framstående position i branschen. Innovativa lösningar som driver

Nils Holgerssongymnasiet

Säkerhet prioriteras på Nils Holgerssongymnasiet med hjälp av Cosafe

På Nils Holgerssongymnasiet i Skurup är säkerheten av yttersta vikt, särskilt då skolan erbjuder utbildningar inom högriskyrken som jordbruk och bygg. Genom ett framstående användande av den digitala säkerhetslösningen Cosafe lyckas skolan proaktivt hantera och förebygga risker, vilket skapar en tryggare utbildningsmiljö för såväl elever som personal. Tack vare Cosafe kan skolpersonalen snabbt hantera potentiella

Woman in couch receiving troubling news on phone in christmas times.

Incidenthantering på hybridkontoret: 4 ledarskapstips för en trygg jul!

Med julen runt hörnet samlas ofta hybridkontoret för det årliga julfirandet, samarbetet kring den sista deadlinen och utvärdering av det gångna året. En intensiv tid där det är mycket som ska hinnas med innan vissa går på semester och andra fortsätter jobba – både hemma och på kontoret. Som chef med personalansvar bidrar detta lätt

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.