EnglishIn English
Cosafe

Nu blir skolan tryggare i Köping

Köpings kommun har tecknat avtal med Cosafe för kommunens alla skolor

SVT Nyheter och Västmanlands Television har intervjuat Anna Ulfves, Skolchef gymnasiet, Thomas Hoffmann, Säkerhetschef och Thomas Karlsson, Förvaltningschef på Köpings kommun om skolsäkerhet och hur Cosafe skapar en tryggare skolmiljö för personal och elever.

Cosafe app på alla skolor i kommunen

Cosafe införs i alla kommunens förskolor, grund- och särskolor samt gymnasier. Även fritidsgårdar och vuxenutbildning kan bli aktuella inom snar framtid.

Cosafes larmapp laddas ned till personalens mobiler, läsplattor eller datorer för att enkelt kunna larma, skicka meddelanden och meddela om en incident har inträffat t.ex. brand, inrymning samt hot och våldshandlingar, exempelvis pågående dödligt våld (PDV).

Thomas Karlsson berättar för SVT Nyheter att om det är en brand kan man trycka på en knapp och markera en brand. Då ser man var branden är och det kan också gå direkt till en kontakt på SOS Alarm som involverar brandkåren. Det kan vara hot, våld eller dödlig händelse, då kontaktas polis. Då kan man använda sig av inrymning och utrymning, att man behöver låsa in sig i klassrummen eller utrymma skolan.

”Det är ju ett krishanteringssystem där man snabbt når ut i det fall en incident inträffar och då man behöver nå samtliga arbetare. Det är utifrån de händelser som vi sett i Sverige som vi ser att det finns ett behov. När det sker en PDV attack eller incident på en skola så säger man att den pågår i ca 15 minuter. Då gäller det att nå ut med information och det är svårt utan tekniska hjälpmedel” berättar Thomas Hoffmann, Säkerhetschef Köpings kommun för Västmanlands Television.

Flera incidenter och skolattacker i Sverige

Västmanlands Television berättar att säkerheten i Sveriges skolor har hamnat i fokus då flera incidenter och dåd skett de senaste åren, bl.a.

  • skolattacken i Trollhättan 2015 där en ensam gärningsman dödade tre personer med ett svärd,
  • skolattacken i slutet av mars 2022 där två kvinnliga lärare dödades av en 18-årig elev som gick till attack med yxor och knivar på Malmö Latinskola
  • skolattackerna på Norrevångsskolan i Eslöv, Peder Skrivares Skola i Varberg 2021 och skolattacken på NTI gymnasiet i Kristianstad 2022
  • rånet på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås i februari 2022 där två gärningsmän trängde sig in i ett klassrum och under hot tilltvingade sig elevernas läsplattor

”Jag har själv jobbat 25 år i skola och sett denna förändring tyvärr. Vi har jobbat med säkerhetsarbetet under en lång tid och titta på olika lösningar t.ex. en app som vi kan använda för att kommunicera med varandra men den är större än så. Man kan larma men även hantera dokument så att allt är samlat på ett ställe” berättar Thomas Karlsson, Förvaltningschef på Köpings kommun.

Västmanlands Television konstaterar att det handlar om rätt information till rätt person vid rätt tillfälle när behovet är som störst och det är där Cosafe appen kommer in.

Stora fördelar med alla viktiga dokument samlade

I Cosafe har kommunens personal tillgång till styrdokument som handlingsplaner för pågående dödligt våld eller hot och våld där alla direkt kan få fram rätt information vid en incident istället för att börja leta eller behöva ha det i huvudet.

Är det värt kostnaden?

SVT Nyheter konstaterar att det blir bättre och mer trygghet med Cosafe. Anna Ulfves, Skolchef på Köpings kommun framhåller statistik från enkäter som visar att Köpings skolor är bland de tryggaste i Sverige men betonar samtidigt att även de har haft incidenter, stölder och kostsamma skadegörelser på skolan, och det kan inte accepteras. Incidenter kostar mycket pengar och det vill Köpings kommun undvika för att istället lägga pengarna på bättre saker.

Thomas Karlsson, Förvaltningschef anser att det viktigaste är att vara förberedd, att öva samt göra allt man kan eftersom konsekvenserna av allvarliga incidenter är så otroligt tragiska. Det går inte att sätta pengar på. Han berättar också att Cosafe är en del av en helhet. Det är farligt att tänka att man köper ett system som ska lösa alla saker utan det måste kompletteras med övning, bra rutiner och ett bra skalskydd.

Utbildning och förebyggande åtgärder ger trygga skolor

Köpings kommuns trygghetsundersökningar visar på väldigt höga trygghetssiffror runt 94-97% bland elever och vårdnadshavare. Men incidenterna som skett i Sverige har ändå orsakat frågor och har skapat diskussioner i arbetsgrupper tillsammans med chefer och fackliga representanter.

Hur kan man agera för att förebygga och minska risken att en skola hamnar i en allvarlig situation? Tekniska hjälpmedel är en pusselbit i att skapa tryggare skolor men andra insatser är som sagt också nödvändiga.

”Man motverkar riskerna genom att ha en bra skola, skapa framtidstro hos eleverna, motverka psykisk ohälsa, finnas där och ha en bra verksamhet för våra barn och ungdomar. Det är grunden, sen det vi kan göra för att förbereda oss, är att öva, öva, öva, kompetensutveckla och se till att vi har de system och rutiner på plats som vi behöver ha” avslutar Thomas Karlsson.

Larmkedja för att stoppa skoldåd

För SVT Nyheter berättar Thomas Karlsson om kommunens larmkedja och hur Cosafe ska hjälpa till att skydda elever och personal vid en hotfull situation eller ett skoldåd.

  1. Larma – identifiera hotet eller incidenten och använd Cosafe för att skicka ett larm till övriga användare i systemet
  2. Inrymning eller utrymning – vid en brand handlar det om att rymma ut lokalerna men är det pågående dödligt våld gäller det att inrymma, sätta sig i säkerhet och låsa in sig i ett klassrum
  3. Blåljuspersonal på plats – räddningstjänst kommer till platsen och tar hand om incidenten eller hotet

Nyhetsreportage

Se och läs nyhetsreportagen i sin helhet om Köpings kommuns införande av Cosafe i alla kommunens skolor

SVT Nyheter – Nytt säkerhetssystem på skolor i Köping – ska skydda vid hot och skoldåd
SVT Nyheter – Lista: Säkerhetssystem ska stoppa skoldåd – så funkar larmkedjan
Västmanlands Television – Nu blir skolan tryggare
Bbl/AT –  Nytt system ska varna för skoldåd – klart till skolstart

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Fler artiklar och nyheter...

Nils Holgerssongymnasiet

Säkerhet prioriteras på Nils Holgerssongymnasiet med hjälp av Cosafe

På Nils Holgerssongymnasiet i Skurup är säkerheten av yttersta vikt, särskilt då skolan erbjuder utbildningar inom högriskyrken som jordbruk och bygg. Genom ett framstående användande av den digitala säkerhetslösningen Cosafe lyckas skolan proaktivt hantera och förebygga risker, vilket skapar en tryggare utbildningsmiljö för såväl elever som personal. Tack vare Cosafe kan skolpersonalen snabbt hantera potentiella

Woman in couch receiving troubling news on phone in christmas times.

Incidenthantering på hybridkontoret: 4 ledarskapstips för en trygg jul!

Med julen runt hörnet samlas ofta hybridkontoret för det årliga julfirandet, samarbetet kring den sista deadlinen och utvärdering av det gångna året. En intensiv tid där det är mycket som ska hinnas med innan vissa går på semester och andra fortsätter jobba – både hemma och på kontoret. Som chef med personalansvar bidrar detta lätt

kriskommunikation

Fem starka skäl att undvika Teams, Slack och WhatsApp för kriskommunikation

Idag har många arbetsplatser helt eller delvis införlivat remote-kulturen vi vande oss vid under pandemin. Den stora fördelen har varit bättre balans i vardagen men högst upp på listan över de negativa aspekterna kommer oftast bristfällig intern kommunikation. Gränsen mellan det privata och arbetet har suddats ut. Vi har det moderna kontoret i fickan och

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.