EnglishIn English
Cosafe

Säkerhet prioriteras på Nils Holgerssongymnasiet med hjälp av Cosafe

På Nils Holgerssongymnasiet i Skurup är säkerheten av yttersta vikt, särskilt då skolan erbjuder utbildningar inom högriskyrken som jordbruk och bygg. Genom ett framstående användande av den digitala säkerhetslösningen Cosafe lyckas skolan proaktivt hantera och förebygga risker, vilket skapar en tryggare utbildningsmiljö för såväl elever som personal.

Tack vare Cosafe kan skolpersonalen snabbt hantera potentiella incidenter, såsom olyckor, våldshändelser eller sjukdomsfall. Denna förmåga är avgörande, särskilt med tanke på skolans stora övningsområde på 50 hektar. Det säkerställer att Nils Holgerssongymnasiet kan upprätthålla en säkerhetsstandard som överträffar många arbetsplatser.

Under ledning av intendent och arbetsmiljöansvarig Jörgen Hagefjord, har Nils Holgerssongymnasiet blivit pionjärer inom Skurups kommun när det gäller att införa Cosafe. Inspirerat av detta framgångsrika initiativ har även högstadieskolorna i kommunen beslutat att implementera Cosafe för att ytterligare stärka skolsäkerheten.

Vi vill även lyfta fram det framstående arbete som utförts av Malin Ekbladh, säkerhetschef för Vellinge, Trelleborg och Skurup kommuner, tillsammans med Sebastian Meglic, säkerhets- och beredskapssamordnare. Deras tidiga satsning på och proaktiva användning av Cosafe sedan 2019 har spelat en stor roll i att främja säkerheten i dessa områden.

Vi på Cosafe känner oss hedrade över att få bidra till den ökade säkerheten i snart hälften av Sveriges kommuner. Vårt engagemang för att hjälpa skolor, kommuner, myndigheter och företag i deras arbete mot en tryggare arbetsmiljö är starkare än någonsin.

Ett stort tack till Ystads Allehanda för uppmärksamheten kring detta viktiga arbete och till Jörgen, Lena, Ulrika, Malin och Sebastian för deras betydelsefulla insatser för en säkrare skolmiljö. Denna investering banar väg för en tryggare skol- och arbetsmiljö.

Skolsäkerhet med Cosafe larmapp – En ny era av trygghet i utbildningssektorn

Cosafe larmapp för skolor är en revolutionerande lösning som möjliggör en effektiv hantering av ett brett spektrum av potentiella säkerhetsagerande såsom inrymning, utrymning, personskador, skolattack, hot, bråk, försvunnen elev och brand. Denna app erbjuder inte bara möjlighet till snabb larmning utan säkerställer även att nödvändiga handlingsplaner alltid är lättåtkomliga för skolpersonalen.

EFFEKTIV KRISHANTERING MED COSAFE

Cosafe är en smart lösning anpassad för att öka säkerheten i skolmiljöer. Med funktioner designade för skolornas unika behov hjälper Cosafe till att förenkla kommunikationen och larmhanteringen under kritiska situationer. Genom appen kan skolpersonal snabbt och effektivt larma och kommunicera internt vid allvarliga incidenter, vilket är avgörande för att minimera risker och skydda elevernas och personalens välbefinnande.

OMFATTANDE ANVÄNDNING OCH PÅVERKAN

Cosafe har redan gjort ett avsevärt avtryck över hela Sverige. Med över 100 kommuner som använder sig av systemet, och som ansvarar för säkerheten för mer än 1 000 000 elever, inklusive 90% av de största städerna, är det tydligt att Cosafe har blivit en central del i skolors säkerhetsstrategier. Denna utbredda användning vittnar om effektivitet och pålitlighet när det gäller att hantera de säkerhetsutmaningar som skolor står inför idag.

Cosafes bidrag till Nils Holgerssongymnasiets säkerhetsarbete understryker vikten av att investera i modern teknik för att förbättra beredskapen och responsen vid nödsituationer. Det framgångsrika implementerandet av Cosafe i Skurup och andra kommuner belyser en växande trend där digitala verktyg blir allt viktigare för att säkerställa en trygg och säker lärandemiljö.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Fler artiklar och nyheter...

Woman in couch receiving troubling news on phone in christmas times.

Incidenthantering på hybridkontoret: 4 ledarskapstips för en trygg jul!

Med julen runt hörnet samlas ofta hybridkontoret för det årliga julfirandet, samarbetet kring den sista deadlinen och utvärdering av det gångna året. En intensiv tid där det är mycket som ska hinnas med innan vissa går på semester och andra fortsätter jobba – både hemma och på kontoret. Som chef med personalansvar bidrar detta lätt

kriskommunikation

Fem starka skäl att undvika Teams, Slack och WhatsApp för kriskommunikation

Idag har många arbetsplatser helt eller delvis införlivat remote-kulturen vi vande oss vid under pandemin. Den stora fördelen har varit bättre balans i vardagen men högst upp på listan över de negativa aspekterna kommer oftast bristfällig intern kommunikation. Gränsen mellan det privata och arbetet har suddats ut. Vi har det moderna kontoret i fickan och

Deloitte fast 50

Cosafe på listan över snabbast växande techbolagen i Sverige

Vi är glada över att meddela att Cosafe har äran att vara en del av topplistan bland Sveriges snabbast växande teknikbolag, som Deloitte nyligen presenterade. Denna resa skulle inte vara möjlig utan våra underbara kunder i Sverige, Europa och Latinamerika, inom skolor, kommuner och företag. Vår vision är klar: att möjliggöra trygga och hållbara organisationer.

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.