EnglishIn English
Cosafe

Viktiga lärdomar från skolattacken på Grimstaskolan

Skolattacken på Grimstaskolan i Stockholm onsdagen den 3 maj, där en ensam beväpnad 18-årig gärningsman hotade personal och elever har fått stor uppmärksamhet i media. Incidenten har återigen lyft fram behovet av förberedelse och adekvata säkerhetsåtgärder i skolor runt om i landet. Händelsen visade tydligt hur snabba och korrekta beslut kan vara avgörande för att rädda liv.

Skolboksexempel

Tidningar, radio och TV har rapporterat om händelsen och belyst personalens exemplariska hantering av situationen där snabb inrymning, samordnad insats och användningen av larmappen Cosafe varit avgörande faktorer för att säkerställa elevers och personalens säkerhet.

”I vårt fall var larmappen en viktig del som gjorde att det gick så pass bra som det gjorde.”

Tobias Hansson, Rektor på Grimstaskolan i Vällingby, Stockholm

Tobias Hansson, rektor på Grimstaskolan berättar för Dagens Nyheter att larmet om PDV (Pågående Dödligt Våld) nådde all personal via larmappen Cosafe strax efter lunch. Han konstaterar att det tog några minuter innan de förstod allvaret i situationen men personalen agerade enligt inövade rutiner och gjorde en inrymning av personal och elever. Skolans vaktmästare Carlos Hernandez Rubio (tidigare polis) berättar för Sveriges Radio hur han också fick larmet, valde att konfrontera den misstänkta gärningsmannen och höll honom kvar tills polisen kunde ingripa. Carlos undkom lyckligtvis med endast lindriga skärskador som följd.

Kommunikation och information är A och O

I Nyhetsmorgon på TV4 delade rektor Tobias Hansson och Lena Ljungdahl, skolsäkerhetsspecialist, med sig av sina erfarenheter och tankar kring händelsen samt åtgärder som kan vidtas för att öka säkerheten i skolmiljön t.ex. proaktivt trygghetsarbete, utbildning, övning samt modern teknik.

Tobias Hansson hyllar personalen för deras lugna och professionella agerande. Ingen kom till skada, vilket är det viktigaste, säger han. Rektorn betonade vikten av att i en sådan krissituation snabbt förstå vad som händer och kunna fatta beslut om inrymning eller utrymning för att skydda sig själva. Grimstaskolans personal hade Cosafes larmapp installerad i sina telefoner som nu användes för första gången i en verklig nödsituation.

”Jag fick informationen digitalt och den gick samtidigt till alla medarbetare som snabbt förstod att något farligt är på gång och då agerar mina medarbetare på ett fantastiskt sätt och helt enkelt inrymmer och gömmer sig.”

Tobias Hansson, Rektor på Grimstaskolan i Vällingby, Stockholm

En central del i Grimstaskolans beredskapsåtgärder har varit just användningen av Cosafe och som visades sig bli ett viktigt verktyg i skolattackens händelseförlopp enligt Tobias Hansson. Under händelsen möjliggjorde Cosafe att personalen kunde larma snabbt, dela rätt och uppdaterad information om vad som pågick samt larma SOS Alarm 112, vilket gav personalen möjlighet att agera effektivt enligt handlingsplan och undvika större skador. Tobias Hansson är tacksam för att skolan hade övat och tränat för liknande situationer. Att fatta beslut om hur man ska agera är inte enkelt innan man vet exakt vad som händer. Det krävs att man tänker på flera saker samtidigt och försöker skapa trygghet, säger han.

Oroliga föräldrar

Enligt Dagens Nyheter var det föräldrar som upplevde att de fick informationen för sent, och rektorn tar detta med sig som en lärdom. Det är viktigt att föräldrarna får relevant och sann information i sådana här situationer, samtidigt som man vill undvika att skapa panik. Tobias Hansson nämner att skolan nu överväger olika åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen, såsom att låsa vissa dörrar. I närtid är dock det viktigaste att de som behöver stöd och hjälp får det. Efter händelsen erbjöds krisstöd till elever och personal, och skolan har även fått stöd från närliggande skolor, utbildningsförvaltning, stadsdelsförvaltning och Polisen.

Skolsäkerhetsspecialist berömmer skolans inrymning

Lena Ljungdahl, skolsäkerhetsspecialist, kommenterade händelsen i TV4 och konstaterade att skolans inrymning fungerade väldigt bra och att man haft fördel av att ha övat och tränat på inrymning. Hon betonade att sådana här situationer är väldigt komplexa där det inte finns ett facit för hur man ska agera och att beslut måste fattas snabbt baserat på tillgänglig information. Det är därför avgörande att ha rätt kunskap och kunna dela korrekt information under pågående händelse.

“En förälders största mardröm”

På frågan om svenska skolor är rustade för denna typ av händelse berättar Lena Ljungdahl för TV4 att svenska skolor har varierande beredskap och att det finns skolor i Sverige som har tagit aktiva beslut att inte arbeta med skolsäkerhet och som anser att det är Polisens uppgift. Det är tydligt att alla skolor behöver vidta åtgärder för att förbättra säkerheten och förbereda sig för potentiella allvarliga händelser. Och enligt Lena Ljungdahl är det bråttom.

”Ja, jag skulle tycka det vore fint om det kom nationella riktlinjer så att alla barn och föräldrar i Sverige har samma nivå av säkerhet och trygghet i skolan för att skolan ska inte vara en brottsplats, det ska ju vara en säker miljö.”

Lena Ljungdahl, Skolsäkerhetsspecialist

Lena Ljungdahl poängterar också att skolor inte kan förlita sig helt på Polisen utan måste arbeta förebyggande samt fokusera på andra aspekter som kan påverka säkerheten, till exempel lokal samverkan och förebyggande åtgärder mot radikalisering.

Vad händer nu?

Händelsen på Grimstaskolan har återigen fört skolsäkerhet högst på agendan hos politiker samt kommunala och privata huvudmän. Skolsäkerhetsfrågor är komplexa och det finns ingen enkel lösning som passar alla situationer. Det krävs en kombination av förebyggande åtgärder, beredskap, utbildning, resurser och modern teknik för att skapa en trygg skolmiljö för elever och personal.

Grimstaskolans exemplariska hantering av situationen visar tydligt på vikten av att alla skolor har en välplanerad säkerhetsstrategi samt att personalen får utbildning och träning i hur man ska agera vid en skolattack. En viktig del av en sådan strategi är också enligt rektor Tobias Hansson att ha tillgång till en larmapp som kan användas för att snabbt och effektivt larma om PDV, automatiskt instruera alla om hur de ska agera enligt handlingsplanen, löpande dela viktig information samt kunna förmedla en lägesbild till skolledning, larmcentral och oroliga föräldrar.

10 viktiga lärdomar från skolattacken

Under pågående incident:
  • Behåll lugnet och tänk klart
  • Fokusera på att skapa trygghet
  • Larmapp är ett viktigt verktyg
  • Kommunicera löpande
  • Informera alla om att polis och ambulans är på väg
  • Prio 1 – skydda eleverna, prio 2 – informera föräldrar
Efter incidenten:
  • Erbjud bra krisstöd
  • Visa omtanke och hjälps åt
Förebyggande:
  • Öva på liknande scenarier
  • Se över åtkomst / antal öppna ingångar till skolbyggnaden

 

Nyhetsreportage

Se och läs nyhetsreportagen i sin helhet om Grimstaskolans hantering av skolattacken den 3 maj, 2023.

TV4 – Experten vill se plan mot skolattacker
Dagens Nyheter – Rektorn efter attacken: Otroligt lättad att det gick bra
Sveriges Radio – Han är hjälten som stoppade knivattacken på Grimstaskolan

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Fler artiklar och nyheter...

Deloitte EMEA Technology Fast 500

Cosafe rankas bland de snabbast växande teknikföretagen i Deloitte EMEA Technology Fast 500

Stockholm, Sverige – 4 juni 2024 – Cosafe Technology, marknadsledare för kritisk kommunikation och incidenthantering inom offentlig sektor, skolor och företag, har idag blivit utsett som ett av de snabbast växande teknologiföretagen i EMEA-regionen enligt Deloitte Technology Fast 500-rapporten. Detta prestigefyllda erkännande bekräftar Cosafe betydande framsteg och framstående position i branschen. Innovativa lösningar som driver

Ökad trygghet i Uppsala kommuns skolor med Cosafe larmapp

Carlos Hernandez Rubio: Årets Skyddsängel efter hans agerande på Grimstaskolan

I en värld där skolsäkerhet blivit ett alltmer aktuellt ämne, har Sverige fått sin egen hjälte i form av Carlos Hernandez Rubio, vaktmästare på Grimstaskolan. Hans modiga insats under en skolattack förra året har inte bara räddat liv utan även belönat honom med titeln ”Årets Skyddsängel” av Aftonbladet, vilket har kastat ljus över vikten av

Nils Holgerssongymnasiet

Säkerhet prioriteras på Nils Holgerssongymnasiet med hjälp av Cosafe

På Nils Holgerssongymnasiet i Skurup är säkerheten av yttersta vikt, särskilt då skolan erbjuder utbildningar inom högriskyrken som jordbruk och bygg. Genom ett framstående användande av den digitala säkerhetslösningen Cosafe lyckas skolan proaktivt hantera och förebygga risker, vilket skapar en tryggare utbildningsmiljö för såväl elever som personal. Tack vare Cosafe kan skolpersonalen snabbt hantera potentiella

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.