EnglishIn English
Cosafe

Få koll på din ROSI (Return on Security Investment) och spara pengar

Inom företagsvärlden är investeringar en nödvändighet för att uppnå tillväxt och utveckling. Det är viktigt att investeringar görs med omsorg och att de ger en bra avkastning (ROI). Det gäller såklart också investeringar i säkerhet – ROSI (Return on Security Investment). I den här bloggartikeln kommer vi att ta en titt på vad ROSI är och hur företag med fler än 100 anställda kan spara pengar genom att investera i kostnadseffektiva lösningar för krishantering. Vi kommer också ge exempel på hur en kostnadseffektiv lösning för krishantering kan se ut.

Vad är ROSI?

ROSI står för Return on Security Investment, vilket är ett sätt att mäta avkastning och är en ekonomisk modell som beräknar hur mycket pengar företaget sparar genom att investera i säkerhet. Detta inkluderar investeringar i IT-säkerhet, fysisk säkerhet, personalutbildning och säkerhetsrutiner.

Hur beräknar man ROSI?

ROSI beräknas genom att ta de totala besparingarna i säkerheten dividerat med den totala kostnaden för investeringen. Detta ger en siffra som visar hur många gånger investeringen har betalat sig själv. Till exempel, om ett företag sparar 20 000 kr i kostnader tack vare färre eller mer effektivt hanterade säkerhetsincidenter och företaget investerat 10 000 kr i en IT-säkerhetslösning, så blir ROSI 2x (20 000/10 000). Det finns ingen generell benchmark att utgå ifrån när det gäller Return on Security Investment. Det kan variera kraftigt beroende på faktorer som branschen, organisationens storlek, typen av säkerhetsinvestering och investeringens specifika mål och syften. Men en ROSI på 2x eller högre anses ändå ofta vara ett bra riktmärke. Det innebär att för varje krona som investeras i säkerhet får organisationen minst två kronor i avkastning.*

Hur kan företag dra nytta av ROSI?

Företag som använder ROSI kan dra nytta av kostnadseffektiva säkerhetsåtgärder och spara pengar. Genom att klarlägga vilka investeringar som ger högst ROSI kan företaget välja de åtgärder som utöver förbättrad säkerhet även sparar pengar på lång sikt. ROSI kan också hjälpa medarbetare att övertyga företagets ledning om vikten av att investera i säkerhet genom att visa hur mycket pengar som kan sparas på grund av minskade säkerhetsincidenter och andra fördelar. ROSI går även utmärkt att använda för att mäta effektiviteten av sina befintliga säkerhetsåtgärder. Genom att regelbundet beräkna ROSI kan företag se om deras investeringar i säkerhet ger tillräcklig avkastning och om det finns områden där de kan förbättra sina säkerhetsåtgärder för att spara ännu mer pengar.

Hur kan en kostnadseffektiv lösning för krishantering se ut?

Många av de äldre säkerhetssystemen (larmknappar byggda för att fungera i GSM nätet) är dyra och ineffektiva eftersom de inkluderar hårdvara och inte alltid är portabla. Dessutom riskerar de att sluta fungera när vi går över till 5G. Idag måste man tänka:
  • Portabelt, vi jobbar allt mer på distans, rör oss i lokalerna, reser i jobbet osv om larmet inte är tillgängligt överallt minskar användningen och därmed återbäringen (ROSI).
  • GDPR, många av de vanliga kommunikationskanalerna som Teams och Zoom lagrar sin data utanför EU och kan medföra höga böter och långa legala processer.
  • Skalbart, om vi blir fler (eller färre) på bolaget behöver vi anpassa våra omkostnader.
  • Kostnadsbespara, blir extra viktigt i perioder av lågkonjunktur.
  • Tidseffektivt, administration tar tid och behöver minimeras.
Nu för tiden finns flera moderna tekniska hjälpmedel som kan underlätta effektiv krishantering. Vi kommer använda vår egen lösning Cosafe larmapp som är marknadsledande i Sverige, som exempel i den här artikeln, men det finns såklart fler alternativ. Med en larmapp som Cosafe får du:
  • Portabelt, idag har de flesta alltid med sig sin mobiltelefon.
  • GDPR säkrat, kan variera bland olika lösningar, men Cosafe använder bara svenska ISO 27001 certifierade servrar.
  • Skalbart eftersom man köper licenser per användare och det blir normalt billigare per person ju fler ni är.
  • När du slipper köpa in hårdvara som larmknappar och högtalarsystem så minskar kostnaderna drastiskt. En app till telefonen kan dessutom enkelt hållas uppdaterad.
  • Administrationen minskar avsevärt med smarta funktioner och information samlad på ett ställe.
Läs mer här

Sammanfattning

ROSI är ett viktigt verktyg för företag att använda för att få koll på avkastningen på investeringar i säkerhet. Genom att beräkna ROSI kan företag välja de mest kostnadseffektiva säkerhetsåtgärderna och spara pengar på lång sikt. ROSI hjälper också företag att övertyga ledningen om vikten av att investera i säkerhet genom att visa hur mycket pengar som kan sparas på grund av minskade säkerhetsincidenter och andra fördelar. Genom att regelbundet beräkna ROSI kan företag se om deras investeringar i säkerhet ger avkastning och om det finns områden där de kan förbättra sina säkerhetsåtgärder för att spara ännu mer pengar. Så, om du vill spara pengar och förbättra din företags säkerhet, se till att du har koll på ROSI. * Källa: Gartner Inc., ”IT Key Metrics Data 2017: Executive Summary,”  och Ponemon Institute, ”The Value of Threat Intelligence: Results from a Ponemon Institute Study”  
Cosafe giude

Ladda ner guiden

Så kan ett digitalt hjälpmedel förbättra er incident- och krishantering
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Fler artiklar och nyheter...

Deloitte EMEA Technology Fast 500

Cosafe rankas bland de snabbast växande teknikföretagen i Deloitte EMEA Technology Fast 500

Stockholm, Sverige – 4 juni 2024 – Cosafe Technology, marknadsledare för kritisk kommunikation och incidenthantering inom offentlig sektor, skolor och företag, har idag blivit utsett som ett av de snabbast växande teknologiföretagen i EMEA-regionen enligt Deloitte Technology Fast 500-rapporten. Detta prestigefyllda erkännande bekräftar Cosafe betydande framsteg och framstående position i branschen. Innovativa lösningar som driver

Ökad trygghet i Uppsala kommuns skolor med Cosafe larmapp

Carlos Hernandez Rubio: Årets Skyddsängel efter hans agerande på Grimstaskolan

I en värld där skolsäkerhet blivit ett alltmer aktuellt ämne, har Sverige fått sin egen hjälte i form av Carlos Hernandez Rubio, vaktmästare på Grimstaskolan. Hans modiga insats under en skolattack förra året har inte bara räddat liv utan även belönat honom med titeln ”Årets Skyddsängel” av Aftonbladet, vilket har kastat ljus över vikten av

Nils Holgerssongymnasiet

Säkerhet prioriteras på Nils Holgerssongymnasiet med hjälp av Cosafe

På Nils Holgerssongymnasiet i Skurup är säkerheten av yttersta vikt, särskilt då skolan erbjuder utbildningar inom högriskyrken som jordbruk och bygg. Genom ett framstående användande av den digitala säkerhetslösningen Cosafe lyckas skolan proaktivt hantera och förebygga risker, vilket skapar en tryggare utbildningsmiljö för såväl elever som personal. Tack vare Cosafe kan skolpersonalen snabbt hantera potentiella

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.