Öka trygghet, trivsel och hållbarhet för ditt fastighetsbolag med Cosafe larmapp

För dig som jobbar i fastighetsbranschen är det bekant att medarbetare en vanlig arbetsdag kan utsättas för allvarliga arbetsmiljörisker vid ensamarbete, jour och besök i riskområden. Det kan uppstå hotfulla situationer vid till exempel otillåten inflyttning och besiktning eller vid explosioner och skjutningar i närheten. De flesta fastighetsbolag drabbas även årligen av skadegörelse, bränder, vattenskador m.m som orsakar stora ekonomiska och miljömässiga kostnader.

Med anledning av allt detta har det blivit viktigare för många fastighetsbolag att ha en hög beredskap för incident- och krishantering. Många har redan tagit fram bra handlingsplaner för krissituationer men det som oroar många säkerhets- och arbetsmiljöansvariga är snarare hur effektivt de kan tillämpas av alla i organisationen i en skarp krissituation.

Vad är Cosafe larmapp?

Cosafe är ett svenskt SecTech företag som grundades 2014. Vi har utvecklat en framgångsrik och omtyckt larmapp till mobiltelefonen som företag delar med sina anställda. Cosafe larmapp gör det enkelt för företag att larma, hantera och förebygga incidenter. Den används idag av tiotusentals personer inom privat- och offentlig sektor. Ett hundratal säkerhetsexperter inom kris och kommunikation på stora företag, kommuner och skolor har varit delaktiga i utvecklingen av Cosafe larmapp med samlade erfarenheter från tidigare allvarliga händelser som till exempel hot, våldsdåd, terrorattacker, naturkatastrofer, bränder, el- och vattenavbrott, arbetsolyckor, varumärkeskriser och IT-attacker.

Cosafe larmapp används av både kommunala och privata fastighetsbolag som idag står inför stora utmaningar som har en negativ inverkan på trygghet och trivsel bland medarbetare och hyresgäster samt fastighetsbeståndets hållbarhet.

Hur kan fastighetsbolag ha nytta av en sådan här app?

Med Cosafe larmapp kan ni som fastighetsbolag enkelt och kostnadseffektivt vara förberedda inför nästa incident och säkerställa effektiv kommunikation, spara värdefull tid samt minimera negativa konsekvenser av allvarliga händelser.

Vi har många kunder i fastighetsbranschen, men också andra företag, kommuner, myndigheter och skolor där våra kunder använder appen för att:

 • Säkerställa att rätt information når rätt personer snabbt och effektivt
 • Underlätta insamling av korrekt information genom tvåvägskommunikation
 • Löpande uppdatera lägesbild
 • Förenkla för ansvariga att återta kontrollen över en allvarlig situation

Oftast väljer arbetsgivaren att ge alla medarbetare tillgång till Cosafe larmapp som enkelt installeras i befintliga mobiler. Tillgång till funktioner och behörigheter anpassas utefter varje kunds behov.

Vilka funktioner för larm och kriskommunikation finns det?

 • Larmknappar för olika typer av incidenter (förprogrammerade till förvalda grupper)
 • Personlarm med dold aktivering vid riskbesök och ensamarbetslarm med timer
 • Inkallning (automatiserad inkallning av t.ex. krisledning med en knapptryckning)
 • Jag är OK förfrågan som skickas ut till alla för att se vilka som behöver hjälp och deras position
 • Dokument för 24/7 tillgång till viktig information
 • Checklistor för interaktiva handlingsplaner, förebyggande ronder, SBA och dylikt

Sagt av våra kunder

“Cosafe är ett användarvänligt och kompetent verktyg som effektiviserar och underlättar vår krishantering. Nu har vi allt samlat i en och samma plattform.”
– Håkan Nilsson, Säkerhetschef Svenska kyrkan

“Det viktigaste är att vara förberedd, att öva och göra allt man kan eftersom konsekvenserna av allvarliga incidenter är så otroligt tragiska. Det går inte att sätta ett pris på.”
– Thomas Karlsson, Förvaltningschef Köping kommun


Är du också intresserad av ett hjälpmedel för att skapa ökad trygghet till dina medarbetare och hyresgäster? Mejla gärna mig på nathalie@cosafe.se eller boka en demo direkt, där vi berättar mer detaljer om hur Cosafe larmapp:

 1. Ökar trygghet och trivsel för medarbetare och hyresgäster
 2. Sparar tid i kritiska lägen
 3. Underlättar en mer hållbar fastighetsförvaltning

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Fler artiklar och nyheter...

Grimstaskolan

Viktiga lärdomar från skolattacken på Grimstaskolan

Skolattacken på Grimstaskolan i Stockholm onsdagen den 3 maj, där en ensam beväpnad 18-årig gärningsman hotade personal och elever har fått stor uppmärksamhet i media. Incidenten har återigen lyft fram behovet av förberedelse och adekvata säkerhetsåtgärder i skolor runt om i landet. Händelsen visade tydligt hur snabba och korrekta beslut kan vara avgörande för att

Return on Security Investment

Få koll på din ROSI (Return on Security Investment) och spara pengar

Inom företagsvärlden är investeringar en nödvändighet för att uppnå tillväxt och utveckling. Det är viktigt att investeringar görs med omsorg och att de ger en bra avkastning (ROI). Det gäller såklart också investeringar i säkerhet – ROSI (Return on Security Investment). I den här bloggartikeln kommer vi att ta en titt på vad ROSI är

1 miljon svenska skolbarn får effektivare skydd med Cosafe larmapp

Tryggare skolmiljö för 1 miljon elever

Allt fler skolor upptäcker Cosafe larmapp och skaffar licenser till all sin personal. Nu är det så många privata och kommunala huvudmän som köpt Cosafe att hela 1 miljon svenska elever kan få en tryggare skolmiljö. “Skolan ska vara en trygg miljö för såväl elever som skolpersonal och vi är otroligt stolta över det förtroende

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.