Snabb kriskommunikation vid arbetsplatsolyckor

Cosafe larmapp upptäcks av många nya organisationer just nu och vi har därför förmånen att dagligen prata trygghet, krishantering och beredskap med olika branscher. Det ger oss unika insikter om olika utmaningar branscher kan stå inför. I den här artikeln vill vi lyfta bygg- och anläggningsbranschens behov och utmaningar för att ge dig som VD eller arbetsmiljöansvarig inspiration till nytänk som underlättar kriskommunikation.

 

Vilka specifika behov kopplat till krishantering utmärker bygg- anläggningsbranschen?

På en byggarbetsplats är det inte frågan om något händer. I en riskfylld miljö med många människor, höga höjder, tunga maskiner och lyftanordningar där alla är i rörelse, kan situationer som leder till personskador lätt uppstå. Som VD eller arbetsmiljöansvarig har du ett mycket stort ansvar, i vissa fall personligt ansvar, men tyvärr kanske du ofta är den sista som får reda på olyckor och allvarliga tillbud.

Informationen ska färdas mellan olika arbetsledare, projektledare och arbetschefer innan ärendet rapporteras in i avvikelsesystemet i enlighet med era rutiner. Men när något allvarligt händer är det avgörande att du får rätt information direkt, så att ni kan aktivera er krisplan och hantera externa intressenter som Polisen, myndigheter, facket och media. Med många projekt, medarbetare och underentreprenörer blir det svårt att ha övergripande koll på allt och kommunikationskanalerna behöver vara enkla och mobila.

 

Känner du igen dig?

Det här är scenarion vi ofta hör talas om när vi pratar med VD eller arbetsmiljöansvariga inom bygg- och anläggning. Känner du igen dig?

  • I bästa fall får jag information ett par timmar efter en olycka skett.
  • I sämsta fall när alla ses på nästa personalfest.
  • Vi har ett ärendesystem dit vi rapporterar men det hjälper oss ju inte att kommunicera i ett skarpt läge när alla är stressade.
  • När något händer blir alla osäkra på vem som gör vad, vilket slutar med en massa telefonsamtal och SMS.
  • Personlarm är dyrt och inget som vi normalt använder i branschen.
  • Vi har tagit fram en krisplan som sitter i en pärm, eller ligger någonstans på intranätet dit ingen hittar när det väl gäller. Den är heller inte alltid uppdaterad med rätt kontaktuppgifter. Och ofta är det underentreprenörer involverade.
  • Vi har bra handlingsplaner och checklistor vid olyckor och krissituationer men det tar för lång tid att ta fram dem och skicka runt till olika personer för att sedan hålla alla uppdaterade om vad som gjorts.

 

Effektivare krishantering med ny teknik

Vi utgår ifrån att ni redan har en krisplan och fokuserar på bättre och snabbare kommunikation och krishantering. Idag finns moderna tekniska hjälpmedel som kan underlätta avsevärt att mobilisera, samarbeta och informera. Cosafe larmapp är en sådan och vi använder den som exempel nedan.

En app i allas mobiler (som ljuder även när mobilen är på tyst) och datorer kan göra det möjligt att larma med en knapptryckning. Ni kan förprogrammera larmknapparna för olika olyckor och allvarliga tillbud samt ange förvalda mottagare beroende på allvarlighetsgrad. På så sätt når ni snabbt rätt personer oavsett var de befinner sig och den som larmar behöver inte fundera på mer än trycka på rätt olycksknapp. Arbetsledare kan också använda en sån här applikation för att kalla in jour eller krisledning samt be medarbetare återkoppla om de är okej vid större incidenter. I appen har ni självklart också er krisplan så att den är tillgänglig i skarpt läge. Ni kan även välja att en förvald digital och interaktiv checklista startas automatiskt beroende på olyckstyp vilket säkerställer att rätt åtgärder blir utförda och du som ansvarig kan följa åtgärderna med liveuppdatering och övervaka att krisplanen följs enligt protokoll.

 

Exempel från Cosafe larmapp

Nedan visas några exempel på funktioner som beskrivs ovan. Exemplen är tagna från vår lösning Cosafe larmapp. Om du vill se alla funktioner i Cosafe larmapp klicka här.

 

Larmknappar 

Jag är OK

Checklistor

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Fler artiklar och nyheter...

Köpings kommun använder Cosafe larmapp

Så har Köpings kommun ökat skolsäkerheten med Cosafe

Utbildningsförvaltningen i Köping har ett tiotal grundskolor, en gymnasieskola och ett antal fritidshem. När Thomas Hoffman påbörjade sin tjänst som säkerhetschef på Köpings kommun 2019 märkte han tidigt ett markant intresse för säkerhetsfrågor inom skolans värld. I april 2022 kom Thomas i kontakt med Cosafe och valde att inleda ett samarbete för att bygga ut

Ökad trygghet i Uppsala kommuns skolor med Cosafe larmapp

Nu ökar Uppsala kommun fokus på skolsäkerhet

Efter sommarens skjutningar ökar Uppsala kommun nu fokus på trygghet i skolorna, vilket både Aftonbladet och Sveriges Radio rapporterar om. Olof Oskarsson som är verksamhetsområdeschef för Kommunal grundskola säger att det absolut viktigaste nu är att möta eleverna och ta hand om deras oro, när de kommer till skolstarten. Uppsala kommunen har efter ett års

Rikard von Zweigbergk, Almedalen

Så hjälpte Cosafe Region Gotland under Almedalsveckan

Med allas ögon på sig efter förra årets tragedi var säkerhetspådraget extra stort i år, vilket Dagens Samhälle också rapporterade om. Region Gotland med Beredskaps- och säkerhetsskyddschef Rikard von Zweigbergk i täten rustade därför med en rad nya säkerhetsåtgärder så att de omedelbart skulle kunna hantera en allvarlig händelse. En del av lösningen var Cosafe.

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.