Snabb kriskommunikation vid arbetsplatsolyckor

Cosafe larmapp upptäcks av många nya organisationer just nu och vi har därför förmånen att dagligen prata trygghet, krishantering och beredskap med olika branscher. Det ger oss unika insikter om olika utmaningar branscher kan stå inför. I den här artikeln vill vi lyfta bygg- och anläggningsbranschens behov och utmaningar för att ge dig som VD eller arbetsmiljöansvarig inspiration till nytänk som underlättar kriskommunikation.

 

Vilka specifika behov kopplat till krishantering utmärker bygg- anläggningsbranschen?

På en byggarbetsplats är det inte frågan om något händer. I en riskfylld miljö med många människor, höga höjder, tunga maskiner och lyftanordningar där alla är i rörelse, kan situationer som leder till personskador lätt uppstå. Som VD eller arbetsmiljöansvarig har du ett mycket stort ansvar, i vissa fall personligt ansvar, men tyvärr kanske du ofta är den sista som får reda på olyckor och allvarliga tillbud.

Informationen ska färdas mellan olika arbetsledare, projektledare och arbetschefer innan ärendet rapporteras in i avvikelsesystemet i enlighet med era rutiner. Men när något allvarligt händer är det avgörande att du får rätt information direkt, så att ni kan aktivera er krisplan och hantera externa intressenter som Polisen, myndigheter, facket och media. Med många projekt, medarbetare och underentreprenörer blir det svårt att ha övergripande koll på allt och kommunikationskanalerna behöver vara enkla och mobila.

 

Känner du igen dig?

Det här är scenarion vi ofta hör talas om när vi pratar med VD eller arbetsmiljöansvariga inom bygg- och anläggning. Känner du igen dig?

  • I bästa fall får jag information ett par timmar efter en olycka skett.
  • I sämsta fall när alla ses på nästa personalfest.
  • Vi har ett ärendesystem dit vi rapporterar men det hjälper oss ju inte att kommunicera i ett skarpt läge när alla är stressade.
  • När något händer blir alla osäkra på vem som gör vad, vilket slutar med en massa telefonsamtal och SMS.
  • Personlarm är dyrt och inget som vi normalt använder i branschen.
  • Vi har tagit fram en krisplan som sitter i en pärm, eller ligger någonstans på intranätet dit ingen hittar när det väl gäller. Den är heller inte alltid uppdaterad med rätt kontaktuppgifter. Och ofta är det underentreprenörer involverade.
  • Vi har bra handlingsplaner och checklistor vid olyckor och krissituationer men det tar för lång tid att ta fram dem och skicka runt till olika personer för att sedan hålla alla uppdaterade om vad som gjorts.

 

Effektivare krishantering med ny teknik

Vi utgår ifrån att ni redan har en krisplan och fokuserar på bättre och snabbare kommunikation och krishantering. Idag finns moderna tekniska hjälpmedel som kan underlätta avsevärt att mobilisera, samarbeta och informera. Cosafe larmapp är en sådan och vi använder den som exempel nedan.

En app i allas mobiler (som ljuder även när mobilen är på tyst) och datorer kan göra det möjligt att larma med en knapptryckning. Ni kan förprogrammera larmknapparna för olika olyckor och allvarliga tillbud samt ange förvalda mottagare beroende på allvarlighetsgrad. På så sätt når ni snabbt rätt personer oavsett var de befinner sig och den som larmar behöver inte fundera på mer än trycka på rätt olycksknapp. Arbetsledare kan också använda en sån här applikation för att kalla in jour eller krisledning samt be medarbetare återkoppla om de är okej vid större incidenter. I appen har ni självklart också er krisplan så att den är tillgänglig i skarpt läge. Ni kan även välja att en förvald digital och interaktiv checklista startas automatiskt beroende på olyckstyp vilket säkerställer att rätt åtgärder blir utförda och du som ansvarig kan följa åtgärderna med liveuppdatering och övervaka att krisplanen följs enligt protokoll.

 

Exempel från Cosafe larmapp

Nedan visas några exempel på funktioner som beskrivs ovan. Exemplen är tagna från vår lösning Cosafe larmapp. Om du vill se alla funktioner i Cosafe larmapp klicka här.

 

Larmknappar 

Jag är OK

Checklistor

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Fler artiklar och nyheter...

Grimstaskolan

Viktiga lärdomar från skolattacken på Grimstaskolan

Skolattacken på Grimstaskolan i Stockholm onsdagen den 3 maj, där en ensam beväpnad 18-årig gärningsman hotade personal och elever har fått stor uppmärksamhet i media. Incidenten har återigen lyft fram behovet av förberedelse och adekvata säkerhetsåtgärder i skolor runt om i landet. Händelsen visade tydligt hur snabba och korrekta beslut kan vara avgörande för att

Return on Security Investment

Få koll på din ROSI (Return on Security Investment) och spara pengar

Inom företagsvärlden är investeringar en nödvändighet för att uppnå tillväxt och utveckling. Det är viktigt att investeringar görs med omsorg och att de ger en bra avkastning (ROI). Det gäller såklart också investeringar i säkerhet – ROSI (Return on Security Investment). I den här bloggartikeln kommer vi att ta en titt på vad ROSI är

1 miljon svenska skolbarn får effektivare skydd med Cosafe larmapp

Tryggare skolmiljö för 1 miljon elever

Allt fler skolor upptäcker Cosafe larmapp och skaffar licenser till all sin personal. Nu är det så många privata och kommunala huvudmän som köpt Cosafe att hela 1 miljon svenska elever kan få en tryggare skolmiljö. “Skolan ska vara en trygg miljö för såväl elever som skolpersonal och vi är otroligt stolta över det förtroende

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.