Trygg arbetsmiljö i servicebranschen

Cosafe larmapp upptäcks av många nya organisationer just nu, vi har därför förmånen att dagligen prata trygghet, krishantering och beredskap med många olika branscher. Det ger oss unika insikter om olika utmaningar man som säkerhetsansvarig kan stå inför. I den här artikeln vill lyfta servicebranschens behov och utmaningar och hoppas kunna stötta dig som arbetar som säkerhets- och/eller personalansvarig inom just det här segmentet.

Hur utmärker sig servicebranschen gällande arbetsmiljö och trygghet?

Vi märker att servicebranschen i högre utsträckning frågar efter smarta larm och smart kommunikation för att hantera incidenter. Att jobba inom servicebranschen innebär ständig direkt kontakt med kunder, där mötet i sig utgör den faktiska leveransen. Tyvärr verkar det vara vanligt att situationer med hög spänning uppstår inom denna typ av arbete. Eftersom det ofta handlar om möten med okända personer tillkommer också en extra dimension av osäkerhet då det kan vara svårt att bedöma vad en främmande person är kapabel till. Ovanpå detta jobbar anställda i servicebranschen dessutom många gånger på obekväma arbetstider, som kvällar, nätter och helger då risken att råka ut för otrevliga möten är större.

 

Känner du igen dig?

Det här är scenarion vi ofta hör talas om när vi pratar med just servicebranschen.

  • Larm är dyrt och jobbigt att underhålla.
  • Larmknappen är fastmonterad på ett ställe och självklart inte där man är när det händer något.
  • Om någon larmar så hör bara de som är i lokalen.
  • Ingen vet vad larmet gäller, hur ska man agera?
  • Krisplanen finns i en pärm, eller någonstans på Intranätet dit ingen hittar snabbt när det gäller.

 

Ladda ner guiden som hjälper dig med att hitta rätt digitalt hjälpmedel förbättra er incident- och krishantering:

Cosafe guidebok


Varför är trygghet viktigt för en bra arbetsmiljö?

Enligt Arbetsmiljöverket är trygghet en viktig faktor för att skapa en bra arbetsmiljö eftersom det påverkar både anställdas hälsa och produktivitet. När anställda känner sig trygga på arbetsplatsen kan de fokusera på sina uppgifter utan att behöva oroa sig för sin personliga säkerhet eller riskera att utsättas för hot eller trakasserier från kunder, kollegor eller chefer.

En trygg arbetsmiljö skapar också en atmosfär där anställda känner sig uppskattade och respekterade, vilket ökar deras engagemang och motivation. Dessutom kan en trygg arbetsmiljö minska risken för arbetsrelaterad stress och sjukdomar, eftersom anställda kan känna sig avslappnade och trygga på jobbet.

 

Hur kan du arbeta förebyggande för en trygg arbetsmiljö inom servicebranschen?

Att ha en krisplan är A och O. Det finns många bra tips på sajter med information om hur man upprättar krisplaner här följer några exempel:

  1. MSB
  2. Arbetsmiljöverket
  3. Prevent

När du väl har en krisplan kommer frågor om krishantering in i bilden. I dag finns moderna tekniska hjälpmedel som kan underlätta avsevärt för er att agera på er krisplan. Ett modernt tekniskt hjälpmedel kan bidra till en tryggare arbetsmiljö. Äldre larmsystem som är kopplade till GSM nätverket blir utdaterade när GSM nu fasas ut. Många har också känt frustration över att de har varit dyra i inköp, suttit på ett specifikt ställe i lokalen och sänt samma larmsignal oavsett vad larmet gällt. Ringlistor och e-post är bara ineffektivt. Chattgrupper kan vara till hjälp, men löper stor risk att förbises. En larmapp blir kostnadseffektiv, finns alltid tillgänglig i mobilen, går att förinställa med olika typer av larm (som ljuder även när mobilen är i tyst läge) och vilka som ska nås av det. Dessutom kan den innehålla krisplanen så att den är tillgänglig när det gäller.

 

Cosafe larmapp Larmknappar
Cosafe larmapp för trygg arbetsmiljö i serviceyrket

 

Vårt råd till dig som arbetar som säkerhets- och/eller personalansvarig inom service branschen är att upprätta en krisplan som är relevant för just er verksamhet och kopplat till det som just er personal kan utsättas för. Därefter ska ni ska hitta bästa möjliga verktyg för er att exekevera på krisplanen när det väl gäller.

“Vi märker på många av våra befintliga kunder att känslan av trygghet i arbetsmiljön ökar bara man har verktyg och en plan.”

Alexis Nicou, VD för Cosafe Technology

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Fler artiklar och nyheter...

Grimstaskolan

Viktiga lärdomar från skolattacken på Grimstaskolan

Skolattacken på Grimstaskolan i Stockholm onsdagen den 3 maj, där en ensam beväpnad 18-årig gärningsman hotade personal och elever har fått stor uppmärksamhet i media. Incidenten har återigen lyft fram behovet av förberedelse och adekvata säkerhetsåtgärder i skolor runt om i landet. Händelsen visade tydligt hur snabba och korrekta beslut kan vara avgörande för att

Return on Security Investment

Få koll på din ROSI (Return on Security Investment) och spara pengar

Inom företagsvärlden är investeringar en nödvändighet för att uppnå tillväxt och utveckling. Det är viktigt att investeringar görs med omsorg och att de ger en bra avkastning (ROI). Det gäller såklart också investeringar i säkerhet – ROSI (Return on Security Investment). I den här bloggartikeln kommer vi att ta en titt på vad ROSI är

1 miljon svenska skolbarn får effektivare skydd med Cosafe larmapp

Tryggare skolmiljö för 1 miljon elever

Allt fler skolor upptäcker Cosafe larmapp och skaffar licenser till all sin personal. Nu är det så många privata och kommunala huvudmän som köpt Cosafe att hela 1 miljon svenska elever kan få en tryggare skolmiljö. “Skolan ska vara en trygg miljö för såväl elever som skolpersonal och vi är otroligt stolta över det förtroende

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.