Krishantering för offentlig sektor

En incident händer på socialkontoret, inkallning av vårdpersonal vid en större händelse, ett allvarligt brott skapar oro hos kommuninvånarna, eller en stor vattenläcka har skett. Vikten av att snabbt kunna kommunicera ut information, larma berörda och kalla in stab och viktiga resurser är stor. CoSafe digitaliserar och effektiviserar samverkan och krisarbete för att minska konsekvenserna vid en allvarlig händelse, samt att arbetet kring ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen stöds och underlättas

cosafe-krisparm-krispärm-dokument-krishantering
Spela videoklipp

Hur kallas krisledning in akut?

Under ett stort strömavbrott i kommunen måste krisledningen snabbt kunna kallas in på ett möte för att planera akuta åtgärder oavsett dag och tid på dygnet. Hur nås personerna i krisledningen? Säkerhetschefens telefon tutar upptaget konstant och det är oklart vilka som är i tjänst. Här krävs det att man snabbt kan skicka ut en förfrågan och lika snabbt få svar på vilka som kan delta och inte.

Ska säkerhetsavdelningen involveras?

En incident sker under ett möte med socialtjänsten och socialsekreterarna larmar till sina närmaste kollegor. Vem tar beslutet om incidenten är så pass allvarlig att säkerhetsavdelningen behöver kopplas in och vem informerar dom? Vid en incident är det viktigt att säkerhetsavdelningen får ta del av informationen från början för att kunna ta ställning till om dom behöver agera i situationen eller inte.

Vad ska göras och vad är gjort?

Oavsett om du arbetar på ett äldreboende eller i receptionen ska det finnas rutiner och checklistor framtagna för hur man ska agera vid olika incidenter. Men finns dessa dokument tillgängliga där du befinner dig och är dom uppdaterade? Hur vet man om någon redan larmat? Vid en olycka är det viktigt att snabbt kunna få fram instruktioner samt dela med sig till sina kollegor vad som är gjort och vad som behöver göras. 

Larma och informera

Larma vid olika händelser, informera krisledningen och kommunicera med kollegor

ÖverblickA i realtid

Ge säkerhetsavdelningen möjlighet att överblicka det som sker

Samverka

Samverkan mellan olika delar av organisationen samt externa intressenter

Personlarm

Socialtjänstens trygghet vid klientmöten. Larmar diskret närmsta kollegorna

Jag är OK!

Se vilka som är okej och vilka som behöver hjälp vid en allvarlig händelse

Inkallning

Kalla in staben vid en kris och få svar i realtid om deltagande

Användarvänligt

Superenkelt att använda och administrera

Säkert i Sverige

All information finns på servrar i Sverige med hög säkerhet

Ingen ny hårdvara

Använd din befintliga mobil, platta eller dator

Kostnadseffektivt

Skalbar prismodell med låg kostnad per användare passar alla typer av organisationer

Loggfunktion

Vem gjorde vad? Vem tog vilket beslut? Vilken tid kom informationen?​

Enkel onboarding

Administratörerna är igång på tre timmar, användarna på 30 minuter

Några av våra kunder

logo-kommun-kunder

Några av våra kunder

" citat "
Fredrik Pahlberg
Ovanåker kommun

Checklistor

Interaktiva checklistor som snabbt kan startas och redigeras utifrån en mall. Dela med utvalda grupper och fyll i checklistan tillsammans oberoende av tid och plats. Samarbeta med olika grupper inom organisationen samt följ upp i realtid. Alla vet vad som är gjort och vad som återstår.

cosafe-checklista-inline-dokument-krisparm
larm-larmknappar-cosafe-kommun-foretag

Larmknappar

Larmfunktion med incidentbeskrivning till kollegor, skolledning och säkerhetsavdelning hos huvudman. Enskilda skolan bestämmer själv rubrikerna på larmen, antal larm, till vilka mottagare larmet ska gå samt vilken prioritet larmet ska ha. Larmet kan kopplas till behörig extern larmcentral.

Inkallning

Det brinner på en skola, en elev är skadad eller en allvarlig naturkatastrof har hänt på en känd semesterort där flera elever och dess familjer är på semester. Hur kallar man in samtlig personal på ett tydligt, snabbt och effektiv sätt? Funktionen Inkallning löser dessa problem.

cosafe-inkallning-larm-kommunikation-ladningsgrupp
meddelande-position-cosafe-kommunikation

Meddelanden

En krypterad chatt där ni kan skicka meddelanden till en eller flera personer samtidigt och kommunicera känslig information i ett säkert forum till skillnad från t.ex. interna sms-, Facebook- eller Whatsapp-grupper. Ni kan enkelt överblicka vem som är läst och när.

Våra kunder använder meddelanden för t.ex.

– Kommunikation i samband med pågående kris
– Känsliga HR-relaterade frågor
– Gruppchatt inom avdelningar
– Massutskick med viktig information

"Jag är OK"

Få överblick i realtid om vilka som är okej och inte vid en allvarlig händelse. Påminnelser kan enkelt skickas ut till de personer som inte markerat sin status. 

cosafe-okej-app-krishantering
Personlarm-reception-kommun-företag

Personlarm

Vid riskbesök och ensamarbete kan du enkelt ställa in personlarmet som utlöses om du håller ett finger på skärmen i tre sekunder. Larmet med information om din plats går till alla användare i den gruppen som du valt.

Grupper

Var med i en eller flera grupper. Ta del av information om gruppmedlemmarna så som titel, kontaktuppgifter etc. 

kommunikation-kontakt-larare-skola-skolsakerhet-grupper
cosafe-dokument-digitalkrisparm-handlingsplan-krisplan

Digital krispärm

När en allvarlig incident inträffar är det viktigt att krisplaner, checklistor, HLR-instruktioner etc finns lättillgängligt för all personal oavsett om de befinner sig på skolan, på väg till skolan, på studiebesök eller hemma. Med CoSafe får personalen tillgång 24/7 till de dokument de har behörighet att se. Dokumenten skapas och skjuts ut till valda användare av behöriga administratörer, tex rektor, administratör, huvudman eller säkerhetsansvarig.

Lägesbild

Förmedla och dokumentera lägesbild över pågående händelse.

lagesbild-covid19-corona-app-cosafe

CoSafe Warning System (CWS)

CoSafe Warning System kan installeras på användarnas datorer för att säkerställa att larm och viktig information når fram trots att man inte har sin telefon tillgänglig. 

cosafe-cws-dator-app