Cosafe Technology är nu certifierat enligt ISO 27001 Informationssäkerhet

Cosafe Technology har erhållit ISO 27001-certifiering utfärdat av marknadsledande Bureau Veritas. Certifieringsföretaget har under 2022-2023 granskat Cosafes ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och bolagets systematiska informationssäkerhetsarbete med processer och rutiner för att säkerställa en ansvarsfull hantering av kunders data samt plattformens efterlevnad avseende konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär att företaget aktivt arbetar förebyggande och kontinuerligt anpassar skyddet av information och tillgångar utifrån företagets behov och risker. ISO 27001 certifieringen intygar att ett ledningssystem för informationssäkerhet (Information Security Management System ISMS) framgångsrikt implementerats och reviderats enligt den internationella standarden.

Företagets ledningssystemet säkerställer att tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att trygga konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt att drygt 100 säkerhetskontroller efterlevs avseende bl.a

 • Policies
 • Organisation och ledning
 • Utbildning
 • Riskbedömning och riskhantering
 • Fysisk säkerhet och skydd av informationstillgångar
 • Åtkomstkontroll och loggning
 • Kryptering 
 • Kommunikation
 • Mjukvaruutveckling och underhåll 
 • Leverantörsinköp och relationer
 • Incidenthantering
 • Kontinuitietsplanering
 • Lag och regelefterlevnad
 • Personuppgiftshantering i enlighet med GDPR med uppgifts- och lagringsminimering, gallring, avidentifiering samt radering av personuppgifter

Med ett systematiskt informationssäkerhetsarbete säkerställs alltså att våra kunders information finns tillgänglig när ni behöver den, att ni kan lita på att den är riktig och inte manipulerad och att endast behöriga personer får ta del av den. 

Vi är dedikerade i att skydda våra kunder, användare, anställda och vår teknik. Systematiska processer och kontroller finns därför för att minimera risken för sårbarheter som kan ha en negativ effekt på företaget och våra kunders data.

Mer om ISO 27001 och ledningssystem för informationssäkerhet

ISO 27001 är en global standard från ISO, International Organization for Standardization, i samarbete med IEC, International Electrotechnical Commission, för hantering av informationssäkerhetsrisker. ISO 27001 är den tredje största ISO-standarden i världen när det gäller certifieringar, och innehåller en uppsättning standardiserade krav gällande system för hantering av informationssäkerhet. LIS, och på engelska ISMS, information security management systems.

”Standard ISO/IEC 27001 fastställer krav som en organisation behöver uppfylla när det gäller ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), bl.a. krav för delmomenten: upprättande, införande, underhåll, ständigt förbättringsarbete. Standarden innehåller även krav för bedömning och behandling av informationssäkerhetsrisker. Den kan vidare användas för bedömning av en organisations förmåga att uppfylla informationssäkerhetskrav, såväl internt som av externa parter.”

Fördelar med att använda standarden är att den kan användas i alla typer av organisationer. Den ger ett flexibelt verktyg för att upprätta och införa ett ledningssystem som bl.a. tillgodoser organisationens behov, mål, storlek och struktur samt organisatoriska processer för informationssäkerhet. Ledningssystemet för informationssäkerhet utgör ett effektivt stöd för organisationer i arbetet med att; stärka kontrollen över kostnader för informationssäkerhetsarbetet, öka förtroendet i fråga om riskhantering, garantera verksamhetsinformationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet, förstärka beredskapen mot en växande hotbild på området.”

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Fler artiklar och nyheter...

Köpings kommun använder Cosafe larmapp

Så har Köpings kommun ökat skolsäkerheten med Cosafe

Utbildningsförvaltningen i Köping har ett tiotal grundskolor, en gymnasieskola och ett antal fritidshem. När Thomas Hoffman påbörjade sin tjänst som säkerhetschef på Köpings kommun 2019 märkte han tidigt ett markant intresse för säkerhetsfrågor inom skolans värld. I april 2022 kom Thomas i kontakt med Cosafe och valde att inleda ett samarbete för att bygga ut

Ökad trygghet i Uppsala kommuns skolor med Cosafe larmapp

Nu ökar Uppsala kommun fokus på skolsäkerhet

Efter sommarens skjutningar ökar Uppsala kommun nu fokus på trygghet i skolorna, vilket både Aftonbladet och Sveriges Radio rapporterar om. Olof Oskarsson som är verksamhetsområdeschef för Kommunal grundskola säger att det absolut viktigaste nu är att möta eleverna och ta hand om deras oro, när de kommer till skolstarten. Uppsala kommunen har efter ett års

Rikard von Zweigbergk, Almedalen

Så hjälpte Cosafe Region Gotland under Almedalsveckan

Med allas ögon på sig efter förra årets tragedi var säkerhetspådraget extra stort i år, vilket Dagens Samhälle också rapporterade om. Region Gotland med Beredskaps- och säkerhetsskyddschef Rikard von Zweigbergk i täten rustade därför med en rad nya säkerhetsåtgärder så att de omedelbart skulle kunna hantera en allvarlig händelse. En del av lösningen var Cosafe.

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.