Kategori: Artiklar

Stockholm

Öka trygghet, trivsel och hållbarhet för ditt fastighetsbolag med Cosafe larmapp

För dig som jobbar i fastighetsbranschen är det bekant att medarbetare en vanlig arbetsdag kan utsättas för allvarliga arbetsmiljörisker vid ensamarbete, jour och besök i riskområden. Det kan uppstå hotfulla situationer vid till exempel otillåten inflyttning och besiktning eller vid explosioner och skjutningar i närheten. De flesta fastighetsbolag drabbas även årligen av skadegörelse, bränder, vattenskador m.m som orsakar stora ekonomiska och miljömässiga kostnader. Med anledning av allt detta har det blivit viktigare för många fastighetsbolag att ha en hög beredskap för incident- och krishantering. Många har redan tagit fram bra handlingsplaner för krissituationer men det som oroar många säkerhets- och arbetsmiljöansvariga är snarare hur effektivt de kan tillämpas av alla i organisationen i en skarp krissituation. Vad är Cosafe larmapp? Cosafe är ett svenskt SechTech företag som grundades 2014. Vi har utvecklat en framgångsrik och omtyckt larmapp till mobiltelefonen som företag delar med sina anställda. Cosafe larmapp gör det enkelt

Cosafe larmapp hjälper organisationer kantera kriser inom IT-säkerhet

Hur agerar vi effektivt om vi utsätts för en cyberattack?

Den här frågan har blivit allt viktigare i och med de senaste årens ökande cyberhot och dataintrång. I det här inlägget visar vi därför exempel på hur du kan hantera en cyberattack med Cosafe larmapp som stöd. Vi ger dig också 10 förslag på förebyggande åtgärder samt länkar till relevanta källor för mer information, så att du ska kunna skaffa dig en grundläggande förståelse och upprätta en krisplan för din organisation. Hantera en cyberattack med Cosafe larmapp som stöd: Oavsett vilken typ av attack du är utsatt för är nyckeln att agera snabbt och unisont och i enlighet med er krisplan. Med Cosafe larmapp säkerställer ni en effektiv backup kommunikationskanal enligt följande steg: Larma alla anställda Via appen larmar du snabbt och enkelt om en cyberattack och meddelandet går direkt till förvalda mottagare t.ex. alla anställda, oavsett var de befinner sig. Du kallar också in krisledningen och påbörjar ert arbete

Cosafe larmapp hjälper organisationer kantera kriser inom IT-säkerhet

Höj företagets IT-säkerhet med en krisplan och effektiv krishantering

Den här frågan har blivit allt viktigare i och med de senaste årens ständigt ökande cyberhot och dataintrång. Eftersom IT-säkerhet och säkerhet i allmänhet ligger oss på Cosafe väldigt varmt om hjärtat vill vi med det här inlägget stötta och inspirera företag till bättre krishantering och högre nivå av IT-säkerhet. Vår app, Cosafe larmapp, upptäcks nu i rasande fart av allt fler organisationer. Företag, skolor och myndigheter upplever hur plattformen underlättar för dem att larma, hantera och förebygga olika sorters kriser som exempelvis en IT-attack. I det här inlägget listar vi några av de vanligaste hoten och hänvisar till bra källor för mer information, så att du ska kunna skaffa dig en grundläggande förståelse och upprätta en krisplan för din organisation. Många använder Cosafe larmapp för att aktivera och agera enligt sin framtagna krisplan, därför kommer vi även visa några exempel på det.   Olika typer av hot mot säkerheten

Cosafe Larmapp

Larmapp istället för larmknapp?

Det är allmänt känt att säkerhetsbranschen står inför ett angeläget problem nu när telekombranschen beslutat sig för att lägga ner 2G och 3G näten. Många av de äldre säkerhetsprodukterna innefattar som bekant en hårdvara och en uppkoppling till de äldre 2G och 3G näten. När dessa fasas ut kommer en mängd säkerhetsprodukter att behöva uppdateras och bytas ut, vilket dels kommer bli kostsamt, men också riskabelt eftersom det finns risk för komponentbrist och försenade leveranser. En larmapp i mobiltelefonen klarar sig bättre undan sådan här problematik. Med en larmapp undviker man problemen med 5G Digitaliseringen är i full gång och med den följer utbyggnaden av moderna kommunikationsnät, baserade på 4G och 5G. De äldre näten 2G och 3G kommer att fasas ut. I skrivande stund ser nedsläckningen utav dem ut att bli verklighet senast 2025. Då många äldre säkerhetssystem är byggda för att fungera i GSM (2G) finns nu en

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.