Kategori: Artiklar

Return on Security Investment

Få koll på din ROSI (Return on Security Investment) och spara pengar

Inom företagsvärlden är investeringar en nödvändighet för att uppnå tillväxt och utveckling. Det är viktigt att investeringar görs med omsorg och att de ger en bra avkastning (ROI). Det gäller såklart också investeringar i säkerhet – ROSI (Return on Security Investment). I den här bloggartikeln kommer vi att ta en titt på vad ROSI är och hur företag med fler än 100 anställda kan spara pengar genom att investera i kostnadseffektiva lösningar för krishantering. Vi kommer också ge exempel på hur en kostnadseffektiv lösning för krishantering kan se ut. Vad är ROSI? ROSI står för Return on Security Investment, vilket är ett sätt att mäta avkastning och är en ekonomisk modell som beräknar hur mycket pengar företaget sparar genom att investera i säkerhet. Detta inkluderar investeringar i IT-säkerhet, fysisk säkerhet, personalutbildning och säkerhetsrutiner. Hur beräknar man ROSI? ROSI beräknas genom att ta de totala besparingarna i säkerheten dividerat med den

Larmapp i stället för larmknapp?

Personlarm – app i mobilen eller traditionell larmknapp?

Vi har tidigare skrivit artikeln Larmapp istället för larmknapp? som handlar om hur “larmknappar” kommer få problem när telekombranschen lägger ner de gamla kommunikationsnäten och övergår till 5G. Personlarm har traditionellt varit fysiska larmknappar men det börjar förändras pga 5G situationen, kostnadsbesparingar i dagens tuffa ekonomiska läge, samt att den tekniska utvecklingen helt enkelt gått framåt och erbjuder lösningar som är bättre och effektivare. Mot bakgrund av detta kommer vi nu att gräva djupare i detta intressanta ämne. Till vem riktar sig detta inlägg? De gamla fysiska personlarmen medför ofta stora inköp och höga månadskostnader och finns därför normalt bara i begränsad omfattning i olycksdrabbade branscher med stora ekonomiska värden. Men tyvärr finns behovet inom fler branscher och där de mest värdefulla tillgångarna, alla medarbetare, riskerar att utsättas för våld och hotfulla situationer i frontlinjen i servicebranscher och personalintensiva branscher t.ex. för konsulter, bemanning, vård, hotell, restaurang, köpcentrum, butik, kundtjänst,

Krishantering arbetsplatsolyckor

Snabb kriskommunikation vid arbetsplatsolyckor

Cosafe larmapp upptäcks av många nya organisationer just nu och vi har därför förmånen att dagligen prata trygghet, krishantering och beredskap med olika branscher. Det ger oss unika insikter om olika utmaningar branscher kan stå inför. I den här artikeln vill vi lyfta bygg- och anläggningsbranschens behov och utmaningar för att ge dig som VD eller arbetsmiljöansvarig inspiration till nytänk som underlättar kriskommunikation.   Vilka specifika behov kopplat till krishantering utmärker bygg- anläggningsbranschen? På en byggarbetsplats är det inte frågan om något händer. I en riskfylld miljö med många människor, höga höjder, tunga maskiner och lyftanordningar där alla är i rörelse, kan situationer som leder till personskador lätt uppstå. Som VD eller arbetsmiljöansvarig har du ett mycket stort ansvar, i vissa fall personligt ansvar, men tyvärr kanske du ofta är den sista som får reda på olyckor och allvarliga tillbud. Informationen ska färdas mellan olika arbetsledare, projektledare och arbetschefer innan

Cosafe larmapp på moderna kontor

Effektivare krishantering på det moderna kontoret

Cosafe larmapp upptäcks av många nya organisationer just nu och vi har därför förmånen att dagligen prata trygghet, krishantering och beredskap med många olika branscher. Det ger oss unika insikter om olika utmaningar man som säkerhetsansvarig kan stå inför. I den här artikeln vill lyfta det moderna kontorlandskapets behov och utmaningar och hoppas kunna stötta dig som arbetar som säkerhets- och/eller personalansvarig på ett medelstort företag där era anställda sitter i era lokaler, hemma eller reser i tjänst.   Vilka specifika behov utmärker organisationer med tjänstemän i moderna kontorlandskap? Vi märker att många företag i storleken 100 – 1 000 anställda i högre utsträckning efterfrågar effektivare krishantering. Anställda är ofta tjänstemän som arbetar självständigt och är inte  knutna till kontoret för att utföra sitt jobb. De reser i tjänsten, arbetar hemifrån och med flexibla tider. Skulle företaget utsättas för en IT attack eller om något allvarligt händer inom- eller i

Cosafe larmapp för trygg arbetsmiljö i serviceyrket

Trygg arbetsmiljö i servicebranschen

Cosafe larmapp upptäcks av många nya organisationer just nu, vi har därför förmånen att dagligen prata trygghet, krishantering och beredskap med många olika branscher. Det ger oss unika insikter om olika utmaningar man som säkerhetsansvarig kan stå inför. I den här artikeln vill lyfta servicebranschens behov och utmaningar och hoppas kunna stötta dig som arbetar som säkerhets- och/eller personalansvarig inom just det här segmentet. Hur utmärker sig servicebranschen gällande arbetsmiljö och trygghet? Vi märker att servicebranschen i högre utsträckning frågar efter smarta larm och smart kommunikation för att hantera incidenter. Att jobba inom servicebranschen innebär ständig direkt kontakt med kunder, där mötet i sig utgör den faktiska leveransen. Tyvärr verkar det vara vanligt att situationer med hög spänning uppstår inom denna typ av arbete. Eftersom det ofta handlar om möten med okända personer tillkommer också en extra dimension av osäkerhet då det kan vara svårt att bedöma vad en främmande

Larmapp fastighetsbranschen

Så kan ett digitalt hjälpmedel förbättra er incident- och krishantering

Idag är det mer aktuellt än någonsin att ha en hög beredskap för incident- och krishantering. Positivt nog har många organisationer redan tagit fram bra handlingsplaner för krissituationer. Det som oroar många säkerhetsansvariga handlar oftast inte om brist på handlingsplaner utan mer om hur effektivt de tillämpas av alla i organisationen i en skarp krissituation. Ladda ner guiden som hjälper dig med att hitta rätt digitalt hjälpmedel förbättra er incident- och krishantering:

Cyberattack säkerhet

Hur agerar vi effektivt när vi utsätts för en cyberattack?

Checklistan som främjar effektivt agerande. Varje dag utsätts bolag för en IT-attack, det sägs att hackare kan ta sig in i minst 93 procent av företagsnätverken idag. Experter varnar att det bara är en tidsfråga innan just ert bolag drabbas*. Så vem är ansvarig på ert företag för att ha en beprövad krisplan och se till att rätt information når rätt personer vid rätt tidpunkt? Ladda ner guiden som hjälper dig agera effektivt när ni utsätts för en cyberattack: * Källa https://www.truesec.com/hub/article/take-immediate-action-to-mitigate-cyber-incidents

Stockholm

Öka trygghet, trivsel och hållbarhet för ditt fastighetsbolag med Cosafe larmapp

För dig som jobbar i fastighetsbranschen är det bekant att medarbetare en vanlig arbetsdag kan utsättas för allvarliga arbetsmiljörisker vid ensamarbete, jour och besök i riskområden. Det kan uppstå hotfulla situationer vid till exempel otillåten inflyttning och besiktning eller vid explosioner och skjutningar i närheten. De flesta fastighetsbolag drabbas även årligen av skadegörelse, bränder, vattenskador m.m som orsakar stora ekonomiska och miljömässiga kostnader. Med anledning av allt detta har det blivit viktigare för många fastighetsbolag att ha en hög beredskap för incident- och krishantering. Många har redan tagit fram bra handlingsplaner för krissituationer men det som oroar många säkerhets- och arbetsmiljöansvariga är snarare hur effektivt de kan tillämpas av alla i organisationen i en skarp krissituation. Vad är Cosafe larmapp? Cosafe är ett svenskt SecTech företag som grundades 2014. Vi har utvecklat en framgångsrik och omtyckt larmapp till mobiltelefonen som företag delar med sina anställda. Cosafe larmapp gör det enkelt

Cosafe larmapp hjälper organisationer kantera kriser inom IT-säkerhet

Hur agerar vi effektivt om vi utsätts för en cyberattack?

Den här frågan har blivit allt viktigare i och med de senaste årens ökande cyberhot och dataintrång. I det här inlägget visar vi därför exempel på hur du kan hantera en cyberattack med Cosafe larmapp som stöd. Vi ger dig också 10 förslag på förebyggande åtgärder samt länkar till relevanta källor för mer information, så att du ska kunna skaffa dig en grundläggande förståelse och upprätta en krisplan för din organisation. Hantera en cyberattack med Cosafe larmapp som stöd: Oavsett vilken typ av attack du är utsatt för är nyckeln att agera snabbt och unisont och i enlighet med er krisplan. Med Cosafe larmapp säkerställer ni en effektiv backup kommunikationskanal enligt följande steg: Larma alla anställda Via appen larmar du snabbt och enkelt om en cyberattack och meddelandet går direkt till förvalda mottagare t.ex. alla anställda, oavsett var de befinner sig. Du kallar också in krisledningen och påbörjar ert arbete

Cosafe larmapp hjälper organisationer kantera kriser inom IT-säkerhet

Höj företagets IT-säkerhet med en krisplan och effektiv krishantering

Den här frågan har blivit allt viktigare i och med de senaste årens ständigt ökande cyberhot och dataintrång. Eftersom IT-säkerhet och säkerhet i allmänhet ligger oss på Cosafe väldigt varmt om hjärtat vill vi med det här inlägget stötta och inspirera företag till bättre krishantering och högre nivå av IT-säkerhet. Vår app, Cosafe larmapp, upptäcks nu i rasande fart av allt fler organisationer. Företag, skolor och myndigheter upplever hur plattformen underlättar för dem att larma, hantera och förebygga olika sorters kriser som exempelvis en IT-attack. I det här inlägget listar vi några av de vanligaste hoten och hänvisar till bra källor för mer information, så att du ska kunna skaffa dig en grundläggande förståelse och upprätta en krisplan för din organisation. Många använder Cosafe larmapp för att aktivera och agera enligt sin framtagna krisplan, därför kommer vi även visa några exempel på det.   Olika typer av hot mot säkerheten

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.