EnglishIn English
Cosafe

Kategori: Offentlig sektor

Köpings kommun använder Cosafe larmapp

Så har Köpings kommun ökat skolsäkerheten med Cosafe

Utbildningsförvaltningen i Köping har ett tiotal grundskolor, en gymnasieskola och ett antal fritidshem. När Thomas Hoffman påbörjade sin tjänst som säkerhetschef på Köpings kommun 2019 märkte han tidigt ett markant intresse för säkerhetsfrågor inom skolans värld. I april 2022 kom Thomas i kontakt med Cosafe och valde att inleda ett samarbete för att bygga ut säkerheten inom Utbildningsförvaltningens enheter i Köping. Varför valde ni Cosafe för er kriskommunikation? – Skoldåden i Trollhättan 2015 var startskottet för bättre säkerhetsåtgärder för många skolor i Sverige och sen har Malmö 2022 spätt på det. Vi måste förstå att det här inte är något storstadsfenomen, utan att det faktiskt kan hända var som helst. Och även om det nog inte går att förbereda sig helt och hållet gäller det att ha en plan för hur vi ska agera om något sker, säger Thomas Hoffman. Cosafe är en god hjälp på vägen för att snabbt

Ökad trygghet i Uppsala kommuns skolor med Cosafe larmapp

Nu ökar Uppsala kommun fokus på skolsäkerhet

Efter sommarens skjutningar ökar Uppsala kommun nu fokus på trygghet i skolorna, vilket både Aftonbladet och Sveriges Radio rapporterar om. Olof Oskarsson som är verksamhetsområdeschef för Kommunal grundskola säger att det absolut viktigaste nu är att möta eleverna och ta hand om deras oro, när de kommer till skolstarten. Uppsala kommunen har efter ett års pilotprojekt beslutat att införa Cosafe larmapp i kommunens grundskolor och blir då ett kompletterande verktyg för skolpersonalen i skolornas säkerhetsarbete. — När man jobbar med de här frågorna så inser man ganska snabbt att kommunikation är A och O. Eftersom skolorna i regel saknar en sådan kommunikationsmöjlighet, har vi fastnat för den här app-lösningen där vi snabbt kan larma en personalgrupp eller någon annan grupp om det händer någonting, säger Olof Oskarsson. Så det är ytterligare ett verktyg för skolpersonal att använda? — Ja, ett väldig väldigt starkt verktyg skulle jag säga. Under föregående läsår

Rikard von Zweigbergk, Almedalen

Så hjälpte Cosafe Region Gotland under Almedalsveckan

Med allas ögon på sig efter förra årets tragedi var säkerhetspådraget extra stort i år, vilket Dagens Samhälle också rapporterade om. Region Gotland med Beredskaps- och säkerhetsskyddschef Rikard von Zweigbergk i täten rustade därför med en rad nya säkerhetsåtgärder så att de omedelbart skulle kunna hantera en allvarlig händelse. En del av lösningen var Cosafe. Flera månader tidigare hade regionen införskaffat vår larm- och kommunikationsplattform till grund- och gymnasieskolan för ökad skolsäkerhet. Inför Almedalsveckan beslutade Region Gotland att utöka användarbasen till beredskapsstaben, som var i konstant stabsläge under hela veckan. Med Cosafe säkerställdes tillgång till effektiv kommunikation, larm, inkallning och kritiska dokument. Region Gotlands gedigna beredskap och professionella krishantering gav verkligen resultat! Hela staben kunde pusta ut efteråt och njuta av en mycket välförtjänt semester. Är du nyfiken på att höra mer om hur Cosafe hjälper en region, kontakta oss så berättar vi mer.

Trygghetslarm slås ut i cyberattacker

Traditionella trygghetslarm slås ut i cyberattacker

Cosafe hjälper idag mer än 1/3 av Sveriges kommuner. Nu har vi tillsammans med våra kunder skapat en smart lösning för att informera alla brukarna och dess anhöriga när trygghetslarmet inte fungerar för våra äldre. I år har hittills 1 039 cyberattacker skett mot sjukvården* och i mars slogs trygghetslarm ut i nästan hälften av landets kommuner. Därför hjälper vi nu våra kommuner med en redundant kommunikationslösning på utmaningen där Cosafe snabbt kan skicka korrekt information till brukarna och anhöriga samt hålla dem uppdaterade tills problemet är avlöst. Och det bästa är att lösningen är utformad på det sätt som de flesta äldre föredrar! * Källa: Check Point Software Läs och se inslaget från TV4 86-åriga Gun-Britts trygghetslarm som slog ut i cyberattack.

Cosafe Technology är nu certifierat enligt ISO 27001 Informationssäkerhet

Cosafe Technology har erhållit ISO 27001-certifiering utfärdat av marknadsledande Bureau Veritas. Certifieringsföretaget har under 2022-2023 granskat Cosafes ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och bolagets systematiska informationssäkerhetsarbete med processer och rutiner för att säkerställa en ansvarsfull hantering av kunders data samt plattformens efterlevnad avseende konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär att företaget aktivt arbetar förebyggande och kontinuerligt anpassar skyddet av information och tillgångar utifrån företagets behov och risker. ISO 27001 certifieringen intygar att ett ledningssystem för informationssäkerhet (Information Security Management System ISMS) framgångsrikt implementerats och reviderats enligt den internationella standarden. Företagets ledningssystemet säkerställer att tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att trygga konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt att drygt 100 säkerhetskontroller efterlevs avseende bl.a Policies Organisation och ledning Utbildning Riskbedömning och riskhantering Fysisk säkerhet och skydd av informationstillgångar Åtkomstkontroll och loggning Kryptering  Kommunikation Mjukvaruutveckling och underhåll  Leverantörsinköp och relationer Incidenthantering Kontinuitietsplanering Lag och regelefterlevnad Personuppgiftshantering i enlighet med GDPR med

Larmapp i stället för larmknapp?

Personlarm – app i mobilen eller traditionell larmknapp?

Vi har tidigare skrivit artikeln Larmapp istället för larmknapp? som handlar om hur “larmknappar” kommer få problem när telekombranschen lägger ner de gamla kommunikationsnäten och övergår till 5G. Personlarm har traditionellt varit fysiska larmknappar men det börjar förändras pga 5G situationen, kostnadsbesparingar i dagens tuffa ekonomiska läge, samt att den tekniska utvecklingen helt enkelt gått framåt och erbjuder lösningar som är bättre och effektivare. Mot bakgrund av detta kommer vi nu att gräva djupare i detta intressanta ämne. Till vem riktar sig detta inlägg? De gamla fysiska personlarmen medför ofta stora inköp och höga månadskostnader och finns därför normalt bara i begränsad omfattning i olycksdrabbade branscher med stora ekonomiska värden. Men tyvärr finns behovet inom fler branscher och där de mest värdefulla tillgångarna, alla medarbetare, riskerar att utsättas för våld och hotfulla situationer i frontlinjen i servicebranscher och personalintensiva branscher t.ex. för konsulter, bemanning, vård, hotell, restaurang, köpcentrum, butik, kundtjänst,

Säkerhetsarbete i kommuner

Ta del av vårt webinar där vi utforskar användningen av Cosafe för att förstärka tryggheten inom olika kommuner. Vi tar upp specifika exempel från Höganäs och Haninge kommuner för att visa hur de framgångsrikt har implementerat Cosafe och aktivt arbetar för att höja säkerhetsnivån kontinuerligt i sina samhällen.

Cyberattack säkerhet

Hur agerar vi effektivt när vi utsätts för en cyberattack?

Checklistan som främjar effektivt agerande. Varje dag utsätts bolag för en IT-attack, det sägs att hackare kan ta sig in i minst 93 procent av företagsnätverken idag. Experter varnar att det bara är en tidsfråga innan just ert bolag drabbas*. Så vem är ansvarig på ert företag för att ha en beprövad krisplan och se till att rätt information når rätt personer vid rätt tidpunkt? Ladda ner guiden som hjälper dig agera effektivt när ni utsätts för en cyberattack: * Källa https://www.truesec.com/hub/article/take-immediate-action-to-mitigate-cyber-incidents

Cosafe larmapp hjälper organisationer kantera kriser inom IT-säkerhet

Hur agerar vi effektivt om vi utsätts för en cyberattack?

I takt med att cyberhot och dataintrång blir allt vanligare, framhävs vikten av beredskap inför cyberattacker. Denna vägledning syftar till att belysa effektiva metoder för att förebygga och hantera dessa hot, med fokus på smarta verktyg som Cosafe larmapp och strategier för ökad cybersäkerhet. Vikten av proaktivitet och förebyggande åtgärder kan inte nog understrykas. Här presenteras tio praktiska tips och resurser för att stärka din organisations försvar mot cyberhot och upprätta en krisplan, samt en genomgång av hur du med hjälp av Cosafe larmapp snabbt kan agera vid en incident. Enligt MSB-rapporten så har de flest bolag stora utmaningar En rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avslöjar att 69% av organisationerna brister i grundläggande cybersäkerhetsåtgärder, vilket understryker nödvändigheten av en välutvecklad krisplan och en strategisk approach. MSB rekommenderar bland annat: Ledningens engagemang: Aktivt deltagande från högsta ledningen är avgörande för att etablera och upprätthålla en systematisk och riskbaserad

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.