Cosafe och SOS Alarm samarbetar för en tryggare skolmiljö

Nu kan Cosafe användare skicka larm till SOS Alarms larmcentral direkt från Cosafe appen. Genom ett nytt samarbetsavtal mellan Cosafe och SOS Alarm breddas skolstrygghetskonceptet och fler tjänster tillgängliggörs för skolorna.

Hösten 2020 lanserade Cosafe konceptet Skolsäkerhet i hela Sverige och 6 månader senare nådde bolaget milstolpen 50 000 elever. Nu tar Cosafe nästa steg i sin satsning på koncept Skolsäkerhet och tecknar samarbetsavtal med SOS Alarm Sverige AB gällande deras tjänst Skoltrygghet.

Samarbetet mellan SOS Alarm och Cosafe innebär att skolor som använder Cosafe kan koppla sina larm direkt till SOS Alarms larmcentraler. SOS Alarm vidtar sedan åtgärder enligt överenskomna larmplaner. SOS Alarm har förmåga att agera inom en rad områden med resurser som polis, ambulans, räddningstjänst, väktare och andra aktörer.

– Skolan ska vara en trygg plats för elever och lärare men tyvärr ser vi en utveckling där vardagen ser annorlunda ut. Med samarbetet mellan SOS Alarm och Cosafe stärker vi våra förmågor med att skapa en attraktiv skoltrygghetstjänst, säger Ronny Berg Partneransvarig hos SOS Alarm.

Varje månad skickar SOS Alarm också en händelserapport till den enskilda skolan samt huvudmannen. En huvudman som ansluter flera skolor får således en förstärkt lägesbild, beslutsunderlag för riktade åtgärder samt möjlighet till uppföljning vilket blir en del av skolans trygghets- och kvalitetsarbete.

– Cosafes säkerhets- och kommunikationsplattform används idag av huvudmän som representerar över 50 000 skolelever. Framgångsreceptet har varit att lösa stora utmaningar som inrymning på ett väldigt enkelt sätt. Samarbetet med SOS Alarm utgör den sista pusselbiten i vår skolsäkerhetslösning för att förebygga och minimera effekterna av incidenter i skolvärlden, säger Alexis Nicou VD Cosafe Technology.

Samarbetet inleddes i maj 2021 och de nya tilläggstjänsterna finns nu tillgängliga för skolorna att beställa via Cosafe Technology.


Om Cosafe

Från vardagshändelser som hot, bråk och försvunnen elev till allvarliga incidenter där snabb inrymning krävs pga obehörig besökare. Cosafes moderna digitala plattform för kritisk kommunikation hjälper er med att underlätta skolans förebyggande arbetsmiljöarbete, förbättra skolans beredskap, effektivisera hantering av incidenter, spara värdefull tid, förhindra eskalering av små incidenter samt reducera effekterna vid allvarlig händelse.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Fler artiklar och nyheter...

Cosafe larmapp på moderna kontor

Effektivare krishantering på det moderna kontoret

Cosafe larmapp upptäcks av många nya organisationer just nu och vi har därför förmånen att dagligen prata trygghet, krishantering och beredskap med många olika branscher. Det ger oss unika insikter om olika utmaningar man som säkerhetsansvarig kan stå inför. I den här artikeln vill lyfta det moderna kontorlandskapets behov och utmaningar och hoppas kunna stötta

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.