Om upplevelsen av PDV i skolan och nyttan med Cosafe

Norrevångsskolan är en högstadieskola, belägen i närheten av Källebergsskolan som tidigare drabbats av en skolattack. Vid tidpunkten för attacken på Källebergsskolan befann sig Norrevångsskolan i en uppstartsfas med Cosafe och implementerade nya rutiner för sin krisplan och krishantering. Det blev naturligt för Norrevångsskolan att stötta systerskolan i efterarbetet, vilket resulterade i förbättrad beredskap för båda skolorna.

Pelle, som är biträdande rektor på Norrevångsskolan, berättar mer om detta i ett webinar som finns tillgängligt på vår hemsida. Han är dessutom med och informerar om skolsäkerhet, övningar och krishantering på andra skolor.

Varför valde ni Cosafe på Norrevångsskolan?

Vi ville hitta ett sätt att larma som inte krävde att vi befann oss på rektors eller skolsköterskans kontor, vilket var fallet med de gamla högtalarsystemen. Dessutom krävde de äldre systemen koder, och ljudkvaliteten var inte längre optimal. Norrevångsskolan införde Cosafe i augusti 2021.

 

“Högtalarsystem och blixtljus är bra, men ärligt talat är det en betydligt högre kostnad. Även om ingen kostnad är för hög när det gäller att skydda mot sådana här händelser, är det ändå bra om kostnaden kan hållas något lägre samtidigt som vi upplever samma trygghet.”

Vad var det som hände på Källebergsskolan den där dagen?

En individ kom beväpnad och maskerad till skolan. Nästan omedelbart efter att personen hade kommit in i byggnaden attackerades en lärare. Eleverna flydde ut, och rektorn agerade omedelbart enligt krisplanen genom att ringa, skicka sms och mejl för att varna så många som möjligt. Gärningsmannen greps av polisen utan att fler personer kom till fysisk skada, men många blev hotade med vapen och lider självklart av detta.

Rektorn agerade helt enligt protokoll och utan misstag, men både hon och Pelle kunde konstatera i efterhand att det är både ineffektivt och tidskrävande att försöka varna alla via sms och mejl. De saknade ett sätt att nå alla medarbetare snabbt och samtidigt.

 

“Även om rektorn agerade exemplariskt konstaterade hon också att hon saknade ett sätt att nå ALLA snabbt och samtidigt.”

Hur använder ni Cosafe på er skola?

Vi använder Cosafe i vårt dagliga arbete för att säkerställa att appen alltid är närvarande hos oss som medarbetare och upplevs som trygg att använda. Vi använder larmfunktionen endast vid akuta händelser, men vi använder andra funktioner som Meddelanden i princip varje vecka. Till exempel kan en lärare som har problem med en elev som inte respekterar mobilförbudet skicka ett meddelande via Cosafe, och då kan andra lärare som har möjlighet att hjälpa till göra det. På Norrevångsskolan har vi bestämt att om det handlar om ett meddelande agerar vi om vi kan, vill eller har tid, medan om det är ett larm agerar alla alltid.

Vi har vår krisplan i appen istället för att ha den på något intranät eller i mejlen. Det gör att den alltid finns tillgänglig, och vi som medarbetare tittar på den när vi övar.

Resultat med Cosafe

1. Ökad trygghetskänsla
2. Krisplanen har blivit mer lättillgänglig
3. Vi samarbetar effektivt även vid mindre incidenter

 

“Cosafe är inte den enda lösningen; krisplanen är viktig. Men många som fick krisplanen via mejl i augusti har den inte färskt i minnet. Genom att rutinmässigt använda Cosafe och ha krisplanen tillgänglig i appen blir den tillgänglig på ett helt annat sätt.”

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Fler artiklar och nyheter...

Köpings kommun använder Cosafe larmapp

Så har Köpings kommun ökat skolsäkerheten med Cosafe

Utbildningsförvaltningen i Köping har ett tiotal grundskolor, en gymnasieskola och ett antal fritidshem. När Thomas Hoffman påbörjade sin tjänst som säkerhetschef på Köpings kommun 2019 märkte han tidigt ett markant intresse för säkerhetsfrågor inom skolans värld. I april 2022 kom Thomas i kontakt med Cosafe och valde att inleda ett samarbete för att bygga ut

Ökad trygghet i Uppsala kommuns skolor med Cosafe larmapp

Nu ökar Uppsala kommun fokus på skolsäkerhet

Efter sommarens skjutningar ökar Uppsala kommun nu fokus på trygghet i skolorna, vilket både Aftonbladet och Sveriges Radio rapporterar om. Olof Oskarsson som är verksamhetsområdeschef för Kommunal grundskola säger att det absolut viktigaste nu är att möta eleverna och ta hand om deras oro, när de kommer till skolstarten. Uppsala kommunen har efter ett års

Rikard von Zweigbergk, Almedalen

Så hjälpte Cosafe Region Gotland under Almedalsveckan

Med allas ögon på sig efter förra årets tragedi var säkerhetspådraget extra stort i år, vilket Dagens Samhälle också rapporterade om. Region Gotland med Beredskaps- och säkerhetsskyddschef Rikard von Zweigbergk i täten rustade därför med en rad nya säkerhetsåtgärder så att de omedelbart skulle kunna hantera en allvarlig händelse. En del av lösningen var Cosafe.

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.