Cosafe trygghetsapp för säkrare och tryggare skolor i Stockholm

Cosafe är en trygghets- och kommunikations-app som Stockholms stads skolor ska använda för att larma och kommunicera internt vid allvarliga händelser. Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har beslutat att köpa in Cosafe som central licens för alla grundskolor och gymnasier.

Kort om Cosafe

Cosafe är en larmapp för inrymning, utrymning, PDV, skolattack, hot, bråk, försvunnen elev och brand. Vår värld har förändrats dramatiskt och kräver idag bra beredskap och kommunikation. 

Digital informationsträff för skolledningar

Det kommer hållas digitala visningar för skolledningar där Cosafe berättar om plattformen och på vilket sätt den kan används och skapa trygghet. Fyra tillfällen erbjuds. OBS! Endast för skolledningar!

Så här kommer ni igång!

Varje skola ska utse 2-3 administratörer som tillsammans bokar in sig på en gemensam digital introduktionsutbildning för administratörer som sker vid två tillfällen med ca en till två veckors mellanrum, totalt 2 x 2 timmar.

Introduktionsutbildning 1 för administratörer
Administratörerna får en introduktion av adminpanelen och lär sig skapa användare och grupper, konfigurera larm och kontouppgifter. Sessionen avslutas med planering inför andra introduktionsutbildningen samt genomgång av en hemuppgift som ska vara klar till nästa steg i utbildningen.

Introduktionsutbildning 2 för administratörer
Efter 1-2 veckor träffas samma administratörer igen för introduktionsutbildningen 2. På utbildningen går ni igenom frågor och svar samt ytterligare funktioner och inställningar. På detta möte går Cosafe även igenom hur ni enkelt implementerar Cosafe i verksamheten samt planerar in eventuella utbildning, övningar etc. Efter detta tillfälle är administratörerna mer eller mindre, självgående.

Denna är till för all personal på skolan. Det är viktigt att personalen får en ordentlig utbildning i Cosafe för att implementationen på skolan ska bli både effektiv och smidig. För att ni ska kunna göra denna 60 minuters digitala utbildning när det passar ert schema (tex på en APT, studiedag etc.) så kommer ni att erbjudas en video som ni kan se tillsammans. Detta gör att även de som inte kunde delta vid första tillfället kan se videon i efterhand.

Videon kan beställas direkt av Cosafe och levereras digitalt (990 sek + moms)

För de skolor som redan har Cosafe kommer en återbetalning ske från Cosafe direkt till skolan, på beloppet som återstår för avtalet, fr.om. juni 2022.

Boka första introduktionsutbildningen

OBS! 2:a introduktionsutbildningen bokas direkt med Cosafe under 1:a introduktionsutbildningen

Stadens skolor kan nu enkelt hjälpa och varna varandra!

Utöver fördelarna med CoSafe på respektive skola får samtliga medverkande skolledningar även tillgång till en unik nätverksfunktion. Funktionen gör det möjligt att larma och varna andra skolledningar inom stadsdelarna vid allvarliga incidenter.

Stadsdelar Stockholm stad Cosafe

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.