EnglishIn English
Cosafe

Etikett: Skolsäkerhet

Grimstaskolan

Viktiga lärdomar från skolattacken på Grimstaskolan

Skolattacken på Grimstaskolan i Stockholm onsdagen den 3 maj, där en ensam beväpnad 18-årig gärningsman hotade personal och elever har fått stor uppmärksamhet i media. Incidenten har återigen lyft fram behovet av förberedelse och adekvata säkerhetsåtgärder i skolor runt om i landet. Händelsen visade tydligt hur snabba och korrekta beslut kan vara avgörande för att rädda liv. Skolboksexempel Tidningar, radio och TV har rapporterat om händelsen och belyst personalens exemplariska hantering av situationen där snabb inrymning, samordnad insats och användningen av larmappen Cosafe varit avgörande faktorer för att säkerställa elevers och personalens säkerhet. ”I vårt fall var larmappen en viktig del som gjorde att det gick så pass bra som det gjorde.” Tobias Hansson, Rektor på Grimstaskolan i Vällingby, Stockholm Tobias Hansson, rektor på Grimstaskolan berättar för Dagens Nyheter att larmet om PDV (Pågående Dödligt Våld) nådde all personal via larmappen Cosafe strax efter lunch. Han konstaterar att det tog

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.