EnglishIn English
Cosafe

Effektiv och användarvänlig plattform för incidenthantering

I nära samarbete med våra kunder, hundratals säkerhetsexperter, har vi utvecklat alla funktioner ni behöver för effektiv incidenthantering och kritisk kommunikation. Alla medarbetare får rätt information, vet vad som ska göras, vem som gör vad och hur alla mår. 

Ni kommer igång snabbt och användare lär sig grunderna på 1 tim. Ingen ny hårdvara behövs, använd befintliga mobiler, datorer eller läsplattor.

Vi är självklart ISO27001 certifierade med redundant datalagring i Sverige i enlighet med GDPR. 

En effektiv och användarvänlig plattform för incidenthantering

I nära samarbete med våra kunder, hundratals säkerhetsexperter, har vi utvecklat alla funktioner ni behöver för effektiv incidenthantering och kritisk kommunikation. Alla medarbetare får rätt information, vet vad som ska göras, vem som gör vad och hur alla mår. 

Ni kommer igång snabbt och användare lär sig grunderna på 1 tim. Ingen ny hårdvara behövs, använd befintliga mobiler, datorer eller läsplattor.

Vi är självklart ISO27001 certifierade med redundant datalagring i Sverige i enlighet med GDPR. 

Cosafe larmapp

LARMA │ HANTERA │FÖREBYGG

Cosafe guidar dig igenom hela incidenten

Med Cosafe är ni förberedda och kan enkelt och snabbt hantera en incident oavsett storlek och var du befinner dig.
Med få knapptryckningar skickar du larm till förbestämda grupper, kallar in krisledning, startar webbmöte, aktiverar handlingsplaner, säkerställer att alla medarbetare mår bra samt lokaliserar personer i behov av hjälp.

Systemet kan också fördefinieras och automatiseras för att ni ska spara ovärderlig tid i pressade lägen.

Alla viktiga funktioner samlade i en plattform

Larmknappar

Skräddarsy utifrån era behov

Personlarm

Vid riskbesök och ensamarbete

Tvåvägs-kommunikation

Säker och redundant chatt

Masskommunikation

SMS, epost och röstmeddelanden

Inkallning

Kalla in personal med en knapptryckning

Cosaferummet

Digitalt mötesrum

Jag är OK

Översikt i realtid om medarbetare är OK

Checklistor

Interaktiva checklistor för samarbete

Dokument

Alltid tillgång till viktiga dokument, även offline

Lägesbild

Förmedla en samlad och korrekt bild över situationen

Se hur Cosafe hjälper er

Utforska våra mest populära funktioner

Skräddarsydda Larmknappar

Rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt

Dina medarbetare kan snabbt och enkelt larma om en kritisk händelse, oavsett var de befinner sig. Alla mottagare får detaljerad information samtidigt och larmet går igenom Tyst läge på mobilen vilket är avgörande.

Värdefulla egenskaper:

 • Skräddarsy utifrån era behov: antal larm, rubrik, färg, ikon, sortering, mottagare
 • Välj hög eller diskret ljudsignal
 • Erhåll läsbekräftelse
 • Automatisera åtgärder för att spara tid t.ex. skicka med larminstruktioner och/eller aktivera en förbestämd checklista
 • Inaktivera svarsmöjlighet i tråden
 • Eskalera till fler grupper med händelsehistorik
 • Automatisk loggning

Exempel på användningsområden:
Hot och våld, Pågående dödligt våld (PDV), Inrymning, Utrymning, Brand, Arbetsrelaterade skador eller olyckor, Miljöolyckor, Försvunnen person, Dataintrång, Ransomware-attacker, Kritisk utrustningsfel, Driftstörningar, Produktionsstopp, Fastighetsskötsel

Personlarm x2

Trygghet för ensamarbetare och vid riskfyllda möten

Skapa en trygg arbetsmiljö för personal som arbetar ensamma eller i utsatta situationer med hotfulla individer på jobbet, vid pendling eller på tjänsteresa. Välj mellan två olika typer; ett diskret personlarm eller en ensamarbetestimer.

Värdefulla egenskaper:

 • Välj mottagare och skriv fördefinierat meddelande 
 • Larma med diskret personlarm genom att trycka på den svarta skärmen i 3 sek
 • Aktivera en timer som räknar ned angiven tid
 • Dina förvalda kollegor får automatiskt larm med GPS plats och meddelandet 
 • Automatisk loggning

Exempel på användningsområden:
Ensamarbete inom t.ex. vård, hälsa, hotell, event, bygg, Hotfulla individer i serviceyrken, reception, kundtjänst, Riskbesök inom skola, socialtjänst, bank, försäkring, juridik etc., Vid pendling till och från arbetet, På tjänsteresor.  

Meddelanden

Säker och redundant tvåvägskommunikation

Säkerställ att ni har tillgång till en redundant och GDPR-vänlig kommunikationslösning om er mejl eller Teams ligger nere. Kommunicera effektivt med dina kollegor enskilt eller i grupp på samma sätt som i t.ex. Whatsapp.  

Värdefulla egenskaper:

 • Skicka text, filer, bilder, röstmeddelanden eller kartplats
 • Välj mellan svar till alla, endast svar till avsändare eller tillåt inga svar
 • Läsbekräftelse på varje respons
 • Addera fler personer eller grupper till samma tråd med hela chatthistoriken tillgänglig
 • Automatisk loggning

Exempel på användningsområden:
Kritisk kommunikation, GDPR uppgifter, Ledningsgruppens kanal, HR-frågor, Safety alerts, Safety bulletins, Arbetsmiljönyheter

Masskommunikation (CEC)

Massutskick av SMS, epost och röstmeddelanden

Var förberedd och säkerställ att ni når ut med viktig information till rätt personer oavsett om de är anställda eller externa mottagare som inte använder Cosafe. Massutskicken kan göras som SMS, epost eller inspelade röstmeddelanden. Genom att kräva läsbekräftelse får ni snabb återkoppling att alla läst den viktiga informationen.

Värdefulla egenskaper:

 • Utskick till tusentals mottagare med en knapptryckning
 • Skapa sändlistor
 • Förbered med mallar
 • Skicka som SMS, epost och/eller röstmeddelande
 • Kräv läsbekräftelse och se status i realtid

Exempel på användningsområden:
Till anställda som inte har tillgång till Cosafe, Vid driftstörningar i trygghetslarm för äldre (till brukare och anhöriga), Till funktionsepostadresser vid incidenter, Abonnentinformation från nätägare, Daglig information om vattenkvalité från vattenverk.

Inkallning

Kalla in personal enkelt och tidseffektivt

Med automatiserad inkallning sparar du tid och slipper tidskrävande telefonlistor. Mobilisera ditt team tydligt, snabbt och effektivt med en enda knapptryckning. Ta emot uppdateringar i realtid från alla mottagare och vid uteblivet svar ringer systemet automatiskt upp med två minuters intervall tills mottagaren svarar.

Värdefulla egenskaper:

 • Hög notis-signal som går igenom Tyst läge på mottagarens telefon
 • Uteblivet svar genererar automatisk uppringning med röstmeddelande
 • Bifoga detaljerad information om ärendet
 • Två tydliga svarsalternativ med uppdatering i realtid som är synliga för alla i gruppen
 • Automatisk loggning

Användningsområden:
Inkallning av krisledning, jourpersonal, katastrofmedicinsk beredskap med akutsjuksköterskor och akutläkare, IT incident team, servicetekniker för el, fiber, vatten, avlopp, inkallning av väghållningsfordon för snöröjning 

Cosaferummet

Ert digitala mötesrum för krishantering är förberett

Med Cosaferummet har ni alltid tillgång till ett dedikerat och redundant digitalt mötesrum som väntar på er om en incident sker. Även om ert primära system ligger nere.

Med en knapptryckning ansluts ni direkt till webbmötet för att dela viktig information, skapa en lägesbild, delegera ansvar och effektivt krishantera situationen tillsammans med ditt team.

Värdefulla egenskaper:

 • Snabb access ”Vi ses i Cosaferummet!”
 • Rummet väntar på er, alltid med samma länk, undvik stök med att skicka ut kallelser etc.
 • Skapar redundans till ert primära system t.ex. Teams

Exempel på användningsområden:
Krisrum vid krishantering, Samla snabbt din ledningsgrupp i vardagen, War room vid viktiga händelser  

Jag är ok

Fokusera på de som behöver hjälp och rädda liv.

Spara ovärderlig tid och minimera konsekvenserna av en incident genom att identifiera de som är i nöd. Skicka en ”Jag är OK” förfrågan till hundratals mottagare, få en snabb överblick av allas status och lokalisera de som inte är OK oavsett om de är på kontoret, lunch, tjänsteresa eller jobbar hemifrån.

Värdefulla egenskaper:

 • Skickas till valfri grupp
 • Svar uppdateras i realtid
 • Två tydliga svarsalternativ
 • Bekräftelse av tid och plats
 • Skicka riktade meddelanden till mottagare filtrerat på status
 • Automatisk loggning

Exempel på användningsområden:
Brand, utrymning, pandemiutbrott, störningsarbete i svåra väderförhållanden, omfattande trafikolycka, allvarlig olycka i samhället, terrorattack, skolattack, händelser utomlands på semesterorter 

Checklistor

Samarbeta effektivt med interaktiva åtgärdsplaner

Äntligen vet alla vad som ska göras och vem som gör vad med tydliga steg-för-steg instruktioner. Som ansvarig kan du följa arbetets framfart oavsett var du befinner dig. Spara ovärderlig tid och säkerställ era rutiner genom att koppla en checklista till ett av era larm så aktiveras åtgärdsplanen automatiskt när en incident sker.  

Värdefulla egenskaper:

 • Checklistorna kan aktiveras, avslutas och återaktiveras av behörig användare
 • Dela checklistan i realtid med en eller flera personer/grupper
 • Kommentera, bifoga bilder, delegera och lägg till nya punkter
 • Förbered mallar och koppla till larm för automatisk aktivering
 • Automatisk loggning

Exempel på användningsområden:
”Digital whiteboard” vid krishantering, Interaktiv åtgärdsplan, Test av kontinuitetsplanering, Förebyggande säkerhets- och arbetsmiljöarbete, Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA), Skyddsronder, Riskbedömningar som Last Minute Risk Assessments (LRMA)

Dokument

Krispärmen tillgänglig 24/7

Aldrig mer frågan ”var hittar jag det?”. Säkerställ tillgång till krispärm med handlingsplaner, viktiga dokument, instruktioner och policys. Alltid tillgängligt oberoende av plats och internetuppkoppling.

Värdefulla egenskaper:

 • Administreras centralt av behörig användare
 • Ladda upp och dela PDF-dokument med en eller flera grupper
 • Välj om dokument ska vara tillgängliga även offline
 • Skapa en  mappstruktur och markera favoritdokument för ännu snabbare access

Exempel på användningsområden:
Digital krispärm, Handlingsplaner, Instruktioner, Ritningar, Manualer, Redundant lagring av viktiga organisationsdokument i enlighet med GDPR, 

Lägesbild

Förmedla en samlad och korrekt bild över situationen

Undvik spridning av felaktig information i en krissituation genom att tillåta behörig användare publicera en kontinuerligt uppdaterad lägesbild enligt modellen ”Fyrfältaren” med dess fyra kategorier: Fakta, Prognos, Inriktning och Åtgärder. 

Värdefulla egenskaper:

 • Endast behörig användare kan skicka ut
 • Uppdatera tidigare lägesbild
 • Automatisk loggning

Exempel på användningsområden:
Förmedla lägesbild enligt Fyrfältaren, Förhindra felaktig information, ryktesspridning, ”fake news”

FLER FUNKTIONER
Cosafe alert

Enkel kommunikation för externa intressenter

CoAlert är en separat app för envägskommunikation av viktig information och larm till externa intressenter.

Den används för att snabbt och effektivt sända relevant information och larm till externa mottagargrupper såsom elever, föräldrar, underleverantörer, samarbetspartners och liknande, utan att behöva hantera personuppgifter.

Letar ni efter ett digitalt verktyg för kritisk kommunikation och effektiv incident- och krishantering?

Cosafe giude

Ladda ner guiden

Så kan ett digitalt hjälpmedel förbättra er incident- och krishantering

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.