EnglishIn English
Cosafe

En effektiv och användarvänlig plattform för incidenthantering

En allt-i-ett lösning för trygg och smidig kommunikation i alla lägen.

En effektiv och användarvänlig plattform för incidenthantering

En allt-i-ett lösning för trygg och smidig kommunikation i alla lägen.

Cosafe larmapp

LARMA │ HANTERA │FÖREBYGG

Cosafe är din automatiserade lösning för kommunikation och incidenthantering, med precision och omedelbar kontroll i alla situationer.
Automatisera kommunikationen under pågående incidenter, skicka viktig information i realtid, spåra mottagare, eskalera ärenden automatiskt, aktivera checklister utan ansträngning och få omedelbara handlingsplaner med larminstruktioner. Läs mer om Cosafe funktioner nedan.

Larmknappar

Skräddarsy för era behov

Tvåvägs-kommunikation

Chatt med smarta funktioner

Inkallning

Kalla in personal med en knapp

Jag är OK

Översikt i realtid om medarbetare

Personlarm

Vid riskbesök och ensamarbete

Checklistor

Interaktiva checklistor för samarbete

Dokument

Alltid tillgång till viktiga dokument, även offline

Masskommunikation

SMS, mejl och röstsamtal

Cosaferummet

Vid riskbesök och ernsamarbete

Fler funktioner

CoAlert, Lägesbild

Larmknappar

Skicka varning till rätt individer enkelt och effektivt

Försäkra dig om dina anställdas och kollegors trygghet, var de än befinner sig, i realtid. Vår innovativa plattform ger dig kraften att omedelbart sända och ta emot varningar om akuta situationer som rör dina teammedlemmar.

Våra anpassningsbara larm täcker en rad olika scenarier, inklusive:

  • Pågående dödligt våld
  • Hot och våld
  • Arbetsrelaterade skador eller olyckor
  • Dataintrång
  • Kritisk utrustningsfel
  • Ransomware-attacker

Vi säkerställer att avgörande information når rätt personer i rätt ögonblick, med detaljer om händelsens plats och förutbestämda instruktioner. Du kan skräddarsy antalet larm, mottagare och prioriteringar enligt din organisations specifika behov.

Tvåvägskommunikation

Tvåvägskommunikation

Tvåvägskommunikation

Inkallning

Optimera och automatisera ditt jourarbete

Spara tid och resurser genom automatiserade inkallningar. 

Ett enkelt knapptryck mobiliserar omedelbart ditt team för att hantera kritiska situationer. Få realtidsuppdateringar av samtliga mottagare och säkerställ snabb respons och smidig hantering av en incident.


Använd vår funktion för inkallning för att:

  • Aktivera och snabbt kalla in krishanteringsteamet
  • Effektivt kontakta jourpersonalen

Inkallningen tränger igenom tyst läge och mottagare blir automatiskt uppringda av en förinspelad röst för att säkerställa effektiv återkoppling.

 

Jag är ok

Få omedelbar feedback

Få omedelbar bekräftelse av medarbetares säkerhet, oavsett var de befinner sig. 

Skicka en ’Jag är OK’-förfrågan vid kritiska händelser som terrorattacker, väderförhållanden, trafikolyckor eller utrymning och få realtidsöversikt över medarbetarnas säkerhetstillstånd samt information om deras postition.

Personlarm

Säkerhet för ensamarbetare

Personlarm #1
Vår kompletta lösning för personlarm är utrustad med en panikknapp som säkerställer din säkerhet.

Med fördefinierade grupper mottar dina kollegor larm med GPS-koordinater och fördefinierat meddelande.

Det är det perfekta verktyget för att skydda mot situationer som involverar hotfulla besökare, möten med aggressiva individer och trygg pendling.

Timeralarm #2
Aktivera larm automatiskt eller ställ in en timer när du genomför ensamarbete.

Timerlarmet för ensamarbete skickar automatiskt information om avsändaren, GPS-plats och fördefinerat meddelande till mottagarna.
Alla incidenter loggas för ökad säkerhet och överskådlighet.

Checklistor

Interaktiva verktyg för effektivitet

Förenkla och förbättra rapporteringen av kontinuitet och incidenter i din organisation med våra interaktiva checklistor.

Skapa och anpassa checklistor utifrån dina behov för att förbättra samarbetet mellan olika avdelningar.

Använd checklistor inte bara för förebyggande säkerhets- och arbetsmiljöarbete, utan även för att hantera incidenter tillsammans.

Du kan tydligt se vem som ansvarar för vad, inklusive åtgärdspunkter och genomförande, och på så sätt effektivt samarbeta vid händelse av en incident.

Dokument

Tillgång till viktiga dokument 24/7

Säkerställ oavbruten tillgång till handlingsplaner, viktiga dokument, instruktioner och policys med vår dokumentfunktion. 

Med denna funktion kan du garantera att relevant information finns tillgänglig för dem som behöver det, oberoende av plats och internetuppkoppling.

Masskommunikation - CEC

Effektiv kommunikation

Det Cosafe External Communication erbjuder är effektiv kommunikation av viktig information till tusentals mottagare via SMS, e-post och röstmeddelanden.

Denna funktion möjliggör kontakt med anställda, intressenter och andra relevanta parters med förberedda mallar eller anpassade meddelanden.

Det ger även snabb bekräftelse av mottagandet av meddelandet.

cosaferummet

Mötesklar med ett knapptryck

Cosaferummet erbjuder en omedelbar möteslänk för krisgruppen eller behöriga att använda som ett dedikerat mötesrum vid en incident.

Genom ett enkelt knapptryck ansluter du direkt till webbmötet för att dela lägesbild, viktig information och effektivt hantera situationen tillsammans med ditt team.

FLER FUNKTIONER
Cosafe alert

Enkel kommunikation för externa intressenter

CoAlert är en separat app för envägskommunikation av viktig information och larm till externa intressenter.

Den används för att snabbt och effektivt sända relevant information och larm till externa mottagargrupper såsom elever, föräldrar, underleverantörer, samarbetspartners och liknande, utan att behöva hantera personuppgifter.

LÄgesbild

Lägesbild

Lägesbild

Upplev guiden som hjälper dig hitta rätt digitalt hjälpmedel för effektiv krishantering:

Cosafe giude

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.