EnglishIn English
Cosafe

Kategori: Nyheter

Ökad trygghet i Uppsala kommuns skolor med Cosafe larmapp

Carlos Hernandez Rubio: Årets Skyddsängel efter hans agerande på Grimstaskolan

I en värld där skolsäkerhet blivit ett alltmer aktuellt ämne, har Sverige fått sin egen hjälte i form av Carlos Hernandez Rubio, vaktmästare på Grimstaskolan. Hans modiga insats under en skolattack förra året har inte bara räddat liv utan även belönat honom med titeln ”Årets Skyddsängel” av Aftonbladet, vilket har kastat ljus över vikten av proaktiva säkerhetsåtgärder i skolor över hela landet. Incidenten som chockade Sverige Carlos stod i centrum för en dramatisk händelse när han fick larmet om Pågående Dödligt Våld (PDV) via Cosafe på Grimstaskolan, en app som används i svenska skolor för att möjliggöra effektiv kommunikation och agerande i en kris. Med stort mod konfronterade Carlos gärningsmannen, medan skolpersonal och elever gjorde en inrymning till säkerhet. Hans snabbtänkta och beslutsamma agerande ledde till att incidenten, trots dess allvar, slutade utan ytterligare tragedi. Sveriges respons på skolsäkerhet I ljuset av ökade hot mot skolor har Myndigheten för samhällsskydd

Deloitte fast 50

Cosafe på listan över snabbast växande techbolagen i Sverige

Vi är glada över att meddela att Cosafe har äran att vara en del av topplistan bland Sveriges snabbast växande teknikbolag, som Deloitte nyligen presenterade. Denna resa skulle inte vara möjlig utan våra underbara kunder i Sverige, Europa och Latinamerika, inom skolor, kommuner och företag. Vår vision är klar: att möjliggöra trygga och hållbara organisationer. Vi strävar efter att förenkla och effektivisera krishantering och viktig kommunikation i alla tänkbara situationer, var du än är, för att minimera skadliga konsekvenser. Vi är otroligt tacksamma för varje tillfälle att bidra till att skapa en tryggare arbetsplats. Tillsammans fortsätter vi att sträva efter att göra verklig skillnad. Att vara en del av Sweden Technology Fast 50 är en ära. Denna ranking är en hyllning till innovation, entreprenörskap och teknologisk utveckling. Under över 20 år har denna ranking uppmärksammat pionjärer inom tech-branschen, och vi är stolta över att vara en del av denna banbrytande

En samling skolklädda barn på innergård.

Nu ökar Uppsala kommun fokus på skolsäkerhet

Efter sommarens skjutningar ökar Uppsala kommun nu fokus på trygghet i skolorna, vilket både Aftonbladet och Sveriges Radio rapporterar om. Olof Oskarsson som är verksamhetsområdeschef för Kommunal grundskola säger att det absolut viktigaste nu är att möta eleverna och ta hand om deras oro, när de kommer till skolstarten. Uppsala kommunen har efter ett års pilotprojekt beslutat att införa Cosafe larmapp i kommunens grundskolor och blir då ett kompletterande verktyg för skolpersonalen i skolornas säkerhetsarbete. — När man jobbar med de här frågorna så inser man ganska snabbt att kommunikation är A och O. Eftersom skolorna i regel saknar en sådan kommunikationsmöjlighet, har vi fastnat för den här app-lösningen där vi snabbt kan larma en personalgrupp eller någon annan grupp om det händer någonting, säger Olof Oskarsson. Så det är ytterligare ett verktyg för skolpersonal att använda? — Ja, ett väldig väldigt starkt verktyg skulle jag säga. Under föregående läsår

Rikard von Zweigbergk, Almedalen

Så hjälpte Cosafe Region Gotland under Almedalsveckan

Med allas ögon på sig efter förra årets tragedi var säkerhetspådraget extra stort i år, vilket Dagens Samhälle också rapporterade om. Region Gotland med Beredskaps- och säkerhetsskyddschef Rikard von Zweigbergk i täten rustade därför med en rad nya säkerhetsåtgärder så att de omedelbart skulle kunna hantera en allvarlig händelse. En del av lösningen var Cosafe. Flera månader tidigare hade regionen införskaffat vår larm- och kommunikationsplattform till grund- och gymnasieskolan för ökad skolsäkerhet. Inför Almedalsveckan beslutade Region Gotland att utöka användarbasen till beredskapsstaben, som var i konstant stabsläge under hela veckan. Med Cosafe säkerställdes tillgång till effektiv kommunikation, larm, inkallning och kritiska dokument. Region Gotlands gedigna beredskap och professionella krishantering gav verkligen resultat! Hela staben kunde pusta ut efteråt och njuta av en mycket välförtjänt semester. Är du nyfiken på att höra mer om hur Cosafe hjälper en region, kontakta oss så berättar vi mer.

Trygghetslarm slås ut i cyberattacker

Traditionella trygghetslarm slås ut i cyberattacker

Cosafe hjälper idag mer än 1/3 av Sveriges kommuner. Nu har vi tillsammans med våra kunder skapat en smart lösning för att informera alla brukarna och dess anhöriga när trygghetslarmet inte fungerar för våra äldre. I år har hittills 1 039 cyberattacker skett mot sjukvården* och i mars slogs trygghetslarm ut i nästan hälften av landets kommuner. Därför hjälper vi nu våra kommuner med en redundant kommunikationslösning på utmaningen där Cosafe snabbt kan skicka korrekt information till brukarna och anhöriga samt hålla dem uppdaterade tills problemet är avlöst. Och det bästa är att lösningen är utformad på det sätt som de flesta äldre föredrar! * Källa: Check Point Software Läs och se inslaget från TV4 86-åriga Gun-Britts trygghetslarm som slog ut i cyberattack.

Cosafe nominerad till KPMGs innovationstävling Private Enterprise Tech Innovator in Sweden

KPMG har lanserat Private Enterprise Tech Innovator – en global pitchstävling som vänder sig mot startups. Fem finalister får presentera sin affärsidé, likt Draknästet, för en namnkunnig jury. Vinnaren får chansen att, tillsammans med 22 andra vinnare från övriga KPMG-firmor, tävla i den globala finalen som arrangeras under Web Summit-veckan i Lissabon i november. – Det har varit spännande men också oerhört svårt att utkristallisera fem finalister av många, otroligt starka, sökande bidrag med en genomgående hög innovationsnivå. Extra roligt är också att flera av de tävlande bidragen genomsyras av ett starkt hållbarhetstänk. Nu lämnar vi med varm hand över till vår jury, som har det svåra uppdraget att utse en vinnare den 1 juni, kommenterar Michael Palmér, projektledare för tävlingen och ansvarig för den panel som har genomfört den första gallringen. KPMG Private Enterprise Tech Innovator är en innovationstävling där startups har fått möjlighet att ansöka om att delta

Grimstaskolan

Viktiga lärdomar från skolattacken på Grimstaskolan

Skolattacken på Grimstaskolan i Stockholm onsdagen den 3 maj, där en ensam beväpnad 18-årig gärningsman hotade personal och elever har fått stor uppmärksamhet i media. Incidenten har återigen lyft fram behovet av förberedelse och adekvata säkerhetsåtgärder i skolor runt om i landet. Händelsen visade tydligt hur snabba och korrekta beslut kan vara avgörande för att rädda liv. Skolboksexempel Tidningar, radio och TV har rapporterat om händelsen och belyst personalens exemplariska hantering av situationen där snabb inrymning, samordnad insats och användningen av larmappen Cosafe varit avgörande faktorer för att säkerställa elevers och personalens säkerhet. ”I vårt fall var larmappen en viktig del som gjorde att det gick så pass bra som det gjorde.” Tobias Hansson, Rektor på Grimstaskolan i Vällingby, Stockholm Tobias Hansson, rektor på Grimstaskolan berättar för Dagens Nyheter att larmet om PDV (Pågående Dödligt Våld) nådde all personal via larmappen Cosafe strax efter lunch. Han konstaterar att det tog

1 miljon svenska skolbarn får effektivare skydd med Cosafe larmapp

Tryggare skolmiljö för 1 miljon elever

Allt fler skolor upptäcker Cosafe larmapp och skaffar licenser till all sin personal. Nu är det så många privata och kommunala huvudmän som köpt Cosafe att hela 1 miljon svenska elever kan få en tryggare skolmiljö. “Skolan ska vara en trygg miljö för såväl elever som skolpersonal och vi är otroligt stolta över det förtroende vi får från våra användare.” Alexis Nicou, VD och grundare, Cosafe Technology Cosafe larmapp är en användarvänlig och kostnadseffektiv lösning till mobilen, datorn och läsplattan som många kommuner och friskoleföretag nu köper in till skolor och dess personal. Förprogrammerade larm t.ex. inrymning eller försvunnen elev kan gå ut med en knapptryckning, till rätt personer, oavsett var de befinner sig och med information om vad larmet gäller och med en automatisk instruktion hur alla ska agera. En rektor kan på samma enkla sätt också få en samlad återkoppling från personalen om de är okej, samt ha

Cosafe Technology är nu certifierat enligt ISO 27001 Informationssäkerhet

Cosafe Technology har erhållit ISO 27001-certifiering utfärdat av marknadsledande Bureau Veritas. Certifieringsföretaget har under 2022-2023 granskat Cosafes ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) och bolagets systematiska informationssäkerhetsarbete med processer och rutiner för att säkerställa en ansvarsfull hantering av kunders data samt plattformens efterlevnad avseende konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär att företaget aktivt arbetar förebyggande och kontinuerligt anpassar skyddet av information och tillgångar utifrån företagets behov och risker. ISO 27001 certifieringen intygar att ett ledningssystem för informationssäkerhet (Information Security Management System ISMS) framgångsrikt implementerats och reviderats enligt den internationella standarden. Företagets ledningssystemet säkerställer att tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att trygga konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt att drygt 100 säkerhetskontroller efterlevs avseende bl.a Policies Organisation och ledning Utbildning Riskbedömning och riskhantering Fysisk säkerhet och skydd av informationstillgångar Åtkomstkontroll och loggning Kryptering  Kommunikation Mjukvaruutveckling och underhåll  Leverantörsinköp och relationer Incidenthantering Kontinuitietsplanering Lag och regelefterlevnad Personuppgiftshantering i enlighet med GDPR med

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.