EnglishIn English
Cosafe

Om upplevelsen av PDV i skolan och nyttan med Cosafe

Norrevångsskolan är en högstadieskola, belägen i närheten av Källebergsskolan som tidigare drabbats av en skolattack. Vid tidpunkten för attacken på Källebergsskolan befann sig Norrevångsskolan i en uppstartsfas med Cosafe och implementerade nya rutiner för sin krisplan och krishantering. Det blev naturligt för Norrevångsskolan att stötta systerskolan i efterarbetet, vilket resulterade i förbättrad beredskap för båda skolorna.

Pelle, som är biträdande rektor på Norrevångsskolan, berättar mer om detta i ett webinar som finns tillgängligt på vår hemsida. Han är dessutom med och informerar om skolsäkerhet, övningar och krishantering på andra skolor.

Varför valde ni Cosafe på Norrevångsskolan?

Vi ville hitta ett sätt att larma som inte krävde att vi befann oss på rektors eller skolsköterskans kontor, vilket var fallet med de gamla högtalarsystemen. Dessutom krävde de äldre systemen koder, och ljudkvaliteten var inte längre optimal. Norrevångsskolan införde Cosafe i augusti 2021.

 

“Högtalarsystem och blixtljus är bra, men ärligt talat är det en betydligt högre kostnad. Även om ingen kostnad är för hög när det gäller att skydda mot sådana här händelser, är det ändå bra om kostnaden kan hållas något lägre samtidigt som vi upplever samma trygghet.”

Vad var det som hände på Källebergsskolan den där dagen?

En individ kom beväpnad och maskerad till skolan. Nästan omedelbart efter att personen hade kommit in i byggnaden attackerades en lärare. Eleverna flydde ut, och rektorn agerade omedelbart enligt krisplanen genom att ringa, skicka sms och mejl för att varna så många som möjligt. Gärningsmannen greps av polisen utan att fler personer kom till fysisk skada, men många blev hotade med vapen och lider självklart av detta.

Rektorn agerade helt enligt protokoll och utan misstag, men både hon och Pelle kunde konstatera i efterhand att det är både ineffektivt och tidskrävande att försöka varna alla via sms och mejl. De saknade ett sätt att nå alla medarbetare snabbt och samtidigt.

 

“Även om rektorn agerade exemplariskt konstaterade hon också att hon saknade ett sätt att nå ALLA snabbt och samtidigt.”

Hur använder ni Cosafe på er skola?

Vi använder Cosafe i vårt dagliga arbete för att säkerställa att appen alltid är närvarande hos oss som medarbetare och upplevs som trygg att använda. Vi använder larmfunktionen endast vid akuta händelser, men vi använder andra funktioner som Meddelanden i princip varje vecka. Till exempel kan en lärare som har problem med en elev som inte respekterar mobilförbudet skicka ett meddelande via Cosafe, och då kan andra lärare som har möjlighet att hjälpa till göra det. På Norrevångsskolan har vi bestämt att om det handlar om ett meddelande agerar vi om vi kan, vill eller har tid, medan om det är ett larm agerar alla alltid.

Vi har vår krisplan i appen istället för att ha den på något intranät eller i mejlen. Det gör att den alltid finns tillgänglig, och vi som medarbetare tittar på den när vi övar.

Resultat med Cosafe

1. Ökad trygghetskänsla
2. Krisplanen har blivit mer lättillgänglig
3. Vi samarbetar effektivt även vid mindre incidenter

 

“Cosafe är inte den enda lösningen; krisplanen är viktig. Men många som fick krisplanen via mejl i augusti har den inte färskt i minnet. Genom att rutinmässigt använda Cosafe och ha krisplanen tillgänglig i appen blir den tillgänglig på ett helt annat sätt.”

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Fler artiklar och nyheter...

Nils Holgerssongymnasiet

Säkerhet prioriteras på Nils Holgerssongymnasiet med hjälp av Cosafe

På Nils Holgerssongymnasiet i Skurup är säkerheten av yttersta vikt, särskilt då skolan erbjuder utbildningar inom högriskyrken som jordbruk och bygg. Genom ett framstående användande av den digitala säkerhetslösningen Cosafe lyckas skolan proaktivt hantera och förebygga risker, vilket skapar en tryggare utbildningsmiljö för såväl elever som personal. Tack vare Cosafe kan skolpersonalen snabbt hantera potentiella

Woman in couch receiving troubling news on phone in christmas times.

Incidenthantering på hybridkontoret: 4 ledarskapstips för en trygg jul!

Med julen runt hörnet samlas ofta hybridkontoret för det årliga julfirandet, samarbetet kring den sista deadlinen och utvärdering av det gångna året. En intensiv tid där det är mycket som ska hinnas med innan vissa går på semester och andra fortsätter jobba – både hemma och på kontoret. Som chef med personalansvar bidrar detta lätt

kriskommunikation

Fem starka skäl att undvika Teams, Slack och WhatsApp för kriskommunikation

Idag har många arbetsplatser helt eller delvis införlivat remote-kulturen vi vande oss vid under pandemin. Den stora fördelen har varit bättre balans i vardagen men högst upp på listan över de negativa aspekterna kommer oftast bristfällig intern kommunikation. Gränsen mellan det privata och arbetet har suddats ut. Vi har det moderna kontoret i fickan och

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.