EnglishIn English
Cosafe

Kategori: Kundcase

Nils Holgerssongymnasiet

Säkerhet prioriteras på Nils Holgerssongymnasiet med hjälp av Cosafe

På Nils Holgerssongymnasiet i Skurup är säkerheten av yttersta vikt, särskilt då skolan erbjuder utbildningar inom högriskyrken som jordbruk och bygg. Genom ett framstående användande av den digitala säkerhetslösningen Cosafe lyckas skolan proaktivt hantera och förebygga risker, vilket skapar en tryggare utbildningsmiljö för såväl elever som personal. Tack vare Cosafe kan skolpersonalen snabbt hantera potentiella incidenter, såsom olyckor, våldshändelser eller sjukdomsfall. Denna förmåga är avgörande, särskilt med tanke på skolans stora övningsområde på 50 hektar. Det säkerställer att Nils Holgerssongymnasiet kan upprätthålla en säkerhetsstandard som överträffar många arbetsplatser. Under ledning av intendent och arbetsmiljöansvarig Jörgen Hagefjord, har Nils Holgerssongymnasiet blivit pionjärer inom Skurups kommun när det gäller att införa Cosafe. Inspirerat av detta framgångsrika initiativ har även högstadieskolorna i kommunen beslutat att implementera Cosafe för att ytterligare stärka skolsäkerheten. Vi vill även lyfta fram det framstående arbete som utförts av Malin Ekbladh, säkerhetschef för Vellinge, Trelleborg och Skurup kommuner, tillsammans

Köpings kommun använder Cosafe larmapp

Så har Köpings kommun ökat skolsäkerheten med Cosafe

Utbildningsförvaltningen i Köping har ett tiotal grundskolor, en gymnasieskola och ett antal fritidshem. När Thomas Hoffman påbörjade sin tjänst som säkerhetschef på Köpings kommun 2019 märkte han tidigt ett markant intresse för säkerhetsfrågor inom skolans värld. I april 2022 kom Thomas i kontakt med Cosafe och valde att inleda ett samarbete för att bygga ut säkerheten inom Utbildningsförvaltningens enheter i Köping. Varför valde ni Cosafe för er kriskommunikation? – Skoldåden i Trollhättan 2015 var startskottet för bättre säkerhetsåtgärder för många skolor i Sverige och sen har Malmö 2022 spätt på det. Vi måste förstå att det här inte är något storstadsfenomen, utan att det faktiskt kan hända var som helst. Och även om det nog inte går att förbereda sig helt och hållet gäller det att ha en plan för hur vi ska agera om något sker, säger Thomas Hoffman. Cosafe är en god hjälp på vägen för att snabbt

Cosafe kundcase Norrevångsskolan

Om upplevelsen av PDV i skolan och nyttan med Cosafe

Norrevångsskolan är en högstadieskola, belägen i närheten av Källebergsskolan som tidigare drabbats av en skolattack. Vid tidpunkten för attacken på Källebergsskolan befann sig Norrevångsskolan i en uppstartsfas med Cosafe och implementerade nya rutiner för sin krisplan och krishantering. Det blev naturligt för Norrevångsskolan att stötta systerskolan i efterarbetet, vilket resulterade i förbättrad beredskap för båda skolorna. Pelle, som är biträdande rektor på Norrevångsskolan, berättar mer om detta i ett webinar som finns tillgängligt på vår hemsida. Han är dessutom med och informerar om skolsäkerhet, övningar och krishantering på andra skolor. Varför valde ni Cosafe på Norrevångsskolan? Vi ville hitta ett sätt att larma som inte krävde att vi befann oss på rektors eller skolsköterskans kontor, vilket var fallet med de gamla högtalarsystemen. Dessutom krävde de äldre systemen koder, och ljudkvaliteten var inte längre optimal. Norrevångsskolan införde Cosafe i augusti 2021.   “Högtalarsystem och blixtljus är bra, men ärligt talat är

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.