EnglishIn English
Cosafe

Hur agerar vi effektivt om vi utsätts för en cyberattack?

I takt med att cyberhot och dataintrång blir allt vanligare, framhävs vikten av beredskap inför cyberattacker. Denna vägledning syftar till att belysa effektiva metoder för att förebygga och hantera dessa hot, med fokus på smarta verktyg som Cosafe larmapp och strategier för ökad cybersäkerhet.

Vikten av proaktivitet och förebyggande åtgärder kan inte nog understrykas. Här presenteras tio praktiska tips och resurser för att stärka din organisations försvar mot cyberhot och upprätta en krisplan, samt en genomgång av hur du med hjälp av Cosafe larmapp snabbt kan agera vid en incident.

Cosafe - hur agerar vi effektivt vid en cyberattack

Enligt MSB-rapporten så har de flest bolag stora utmaningar

En rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avslöjar att 69% av organisationerna brister i grundläggande cybersäkerhetsåtgärder, vilket understryker nödvändigheten av en välutvecklad krisplan och en strategisk approach. MSB rekommenderar bland annat:
 • Ledningens engagemang: Aktivt deltagande från högsta ledningen är avgörande för att etablera och upprätthålla en systematisk och riskbaserad approach till cybersäkerhet.
 • Prioritera systematiskt arbete: Kontinuerlig och systematiskt arbete med informations- och cybersäkerhet är kritiskt, inklusive tilldelning av tillräckliga resurser för att hantera och förebygga cybersäkerhetshot.
 • Stärk samverkan och lär av andra: Samarbeta med andra organisationer och dela kunskap för att förbättra säkerhetsarbetet.
 • Öka effektiviteten genom innovation: Driv säkerhetsarbetet mer effektivt genom att integrera innovativa lösningar och verktyg.

Cosafe guidar dig igenom hela incidenten:

Oavsett vilken typ av attack du är utsatt för är nyckeln att agera snabbt och unisont och i enlighet med er krisplan. Med Cosafe larmapp säkerställer ni en effektiv backup kommunikationskanal enligt följande steg: Att vara förberedd är avgörande för att kunna hantera det oförutsägbara. Här kommer en genomgång av hur du effektivt kan hantera en cyberattack med hjälp av Cosafe larmapp:

Larma alla anställda – Rätt information till rätt person

Det första steget vid en cyberattack är att snabbt informera alla anställda. Med Cosafe larmapp kan du med en knapptryckning skicka ut ett larm till alla berörda inom organisationen i ett system som inte är berört av attacken. Appen garanterar att meddelandet når ut till alla, oavsett var de befinner sig även om telefonen är i tyst läge. Kommunikationen är klar och tydlig, vilket är kritiskt under de initiala ögonblicken av en cyberattack.

Aktivera din krisplan i Cosafe

Cosafe gör det möjligt att ha en förberedd digital krisplan som kan aktiveras direkt när en attack upptäcks. Krisplanen innehåller detaljerade steg och rutiner som automatiskt kan fördelas till ansvariga personer inom organisationen, samarbeta effektivt med interaktiva åtgärdsplaner. Detta säkerställer att alla vet exakt vad de ska göra utan dröjsmål.

Samla in information och håll alla informerade

Genom att använda Cosafe kan du kontinuerligt uppdatera dina anställda om situationen i en säker chatt. Appen möjliggör realtidskommunikation och uppdateringar om attacken, dess omfattning och vilka åtgärder som vidtas. Detta håller alla informerade och minskar risken för missförstånd under kritiska tillfällen.

Följ upp och utvärdera

Efter att situationen är under kontroll tillhandahåller Cosafe en analys av händelsen. Med hjälp av appens loggfunktioner kan ni enkelt följa upp och analysera händelseförloppet. Detta är avgörande för att identifiera eventuella brister i säkerhetsåtgärderna och för att förbättra er beredskap inför framtida hot.  

Ladda ner guiden som hjälper dig agera effektivt när ni utsätts för en cyberattack:

Nästa steg och förebyggande åtgärder

Förutom omedelbara åtgärder under en cyberattack, understryker vi vikten av förebyggande arbete. Med Cosafe kan du regelbundet utbilda dina anställda i cybersäkerhet, genomföra riskanalyser och hålla säkerhetsprotokollen uppdaterade. Det är ett proaktivt sätt att stärka er motståndskraft mot cyberhot.

10 tips i att arbeta förebyggande mot cyberattacker

Det finns ett antal åtgärder som företag och organisationer kan vidta för att förebygga cyberattacker:
 1. Utbilda anställda: En av de viktigaste åtgärderna för att förebygga cyberattacker är att utbilda anställda om säkerhetsrisker och hur man hanterar dem. Detta kan innebära att anställda lär sig om starka lösenord, hur man undviker phishing-attacker och hur man skyddar sin dator mot malware.
 2. Använd starka lösenord: Starka lösenord är en grundläggande försvarsbarriär mot cyberattacker. Lösenord bör vara långa och komplexa, och bör inte användas på flera olika konton. Det är också viktigt att regelbundet byta lösenord för att hålla dem säkra.
 3. Installera säkerhetsprogramvara: Säkerhetsprogramvara är ett effektivt verktyg för att skydda en dator mot malware och andra cyberattacker. Det finns många olika alternativ att välja mellan, så det är viktigt att välja ett program som passar företagets behov.
 4. Använd brandväggar: En brandvägg är ett verktyg som skyddar en dator eller ett nätverk mot obehörig åtkomst. Det är viktigt att ha en brandvägg installerad och aktiverad för att skydda mot cyberattacker som försöker ta sig in i nätverket.
 5. Överväg molnlagring: Molnlagring är ett bra sätt att säkra data mot förlust eller förstörelse. Genom att lagra data i molnet kan företaget skydda sig mot cyberattacker som försöker stjäla eller förstöra data.
 6. Var försiktig med vad du laddar ner: Det är viktigt att vara försiktig med vad man laddar ner och öppnar på sin dator. Detta gäller särskilt för filmer, musik och andra mediafiler som kan vara infekterade med malware. Det är också viktigt att undvika att ladda ner program eller appar från oseriösa källor, eftersom de kan innehålla malware eller annat skadligt innehåll.
 7. Använd tvåfaktorsautentisering: Tvåfaktorsautentisering (2FA) är en säkerhetsfunktion som kräver att användaren inte bara anger sitt lösenord, utan också bekräftar sin identitet genom att ange en kod som skickas till en annan enhet, som en mobiltelefon eller ett datorprogram. Detta gör det svårare för cyberattacker att komma åt konton, eftersom de behöver både lösenordet och koden för att logga in.
 8. Uppdatera systemen regelbundet: Det är viktigt att hålla systemen, inklusive operativsystem, programvara och säkerhetsprogramvara, uppdaterade med de senaste säkerhetsfixarna och uppdateringarna. Genom att göra detta minimerar man risken för att bli utsatt för cyberattacker som utnyttjar befintliga sårbarheter i systemen.
 9. Använd virtuella privata network (VPN): VPN är ett verktyg som möjliggör säkrare internetanvändning genom att kryptera all data som skickas över internet. Detta gör det svårare för cyberattacker att se vad som skickas över internet och att ta kontroll över nätverket.
 10. Använd en säkerhetskopiering: En säkerhetskopiering är ett bra sätt att skydda data mot förlust eller förstörelse. Genom att regelbundet säkerhetskopiera data kan företaget återställa eventuellt förlorad eller förstörd data snabbt och enkelt.Här kan du läsa mer om förebyggande åtgärder mot cyberattacker. Datainspektionen Cybercentrum Enisa Europa Truesec

Sammanfattning

Att effektivt hantera och förebygga cyberattacker kräver en kombination av rätt teknik, strategi och engagemang från organisationens ledning. Med verktyg som Cosafe larmapp, kombinerat med en effektiv krisplan och proaktiva förebyggande åtgärder, kan organisationer stärka sin förmåga att hantera den ökande risken från cyberhot och därigenom säkra en mer tryggad digital närvaro.
Lästips för dig som vill veta mer: Om ransomewareattacken mot Åbro Transportsektorn är en ny måltava Företagsledare förbiser cybersäkerhetens betydelse

Boka demo med en av våra specialister

Vi berättar hur hundratals kunder använder vår plattform för att larma, hantera och förebygga incidenter.
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Fler artiklar och nyheter...

Nils Holgerssongymnasiet

Säkerhet prioriteras på Nils Holgerssongymnasiet med hjälp av Cosafe

På Nils Holgerssongymnasiet i Skurup är säkerheten av yttersta vikt, särskilt då skolan erbjuder utbildningar inom högriskyrken som jordbruk och bygg. Genom ett framstående användande av den digitala säkerhetslösningen Cosafe lyckas skolan proaktivt hantera och förebygga risker, vilket skapar en tryggare utbildningsmiljö för såväl elever som personal. Tack vare Cosafe kan skolpersonalen snabbt hantera potentiella

Woman in couch receiving troubling news on phone in christmas times.

Incidenthantering på hybridkontoret: 4 ledarskapstips för en trygg jul!

Med julen runt hörnet samlas ofta hybridkontoret för det årliga julfirandet, samarbetet kring den sista deadlinen och utvärdering av det gångna året. En intensiv tid där det är mycket som ska hinnas med innan vissa går på semester och andra fortsätter jobba – både hemma och på kontoret. Som chef med personalansvar bidrar detta lätt

kriskommunikation

Fem starka skäl att undvika Teams, Slack och WhatsApp för kriskommunikation

Idag har många arbetsplatser helt eller delvis införlivat remote-kulturen vi vande oss vid under pandemin. Den stora fördelen har varit bättre balans i vardagen men högst upp på listan över de negativa aspekterna kommer oftast bristfällig intern kommunikation. Gränsen mellan det privata och arbetet har suddats ut. Vi har det moderna kontoret i fickan och

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.