EnglishIn English
Cosafe

Personlarm – app i mobilen eller traditionell larmknapp?

Vi har tidigare skrivit artikeln Larmapp istället för larmknapp? som handlar om hur “larmknappar” kommer få problem när telekombranschen lägger ner de gamla kommunikationsnäten och övergår till 5G. Personlarm har traditionellt varit fysiska larmknappar men det börjar förändras pga 5G situationen, kostnadsbesparingar i dagens tuffa ekonomiska läge, samt att den tekniska utvecklingen helt enkelt gått framåt och erbjuder lösningar som är bättre och effektivare. Mot bakgrund av detta kommer vi nu att gräva djupare i detta intressanta ämne.

Till vem riktar sig detta inlägg?
De gamla fysiska personlarmen medför ofta stora inköp och höga månadskostnader och finns därför normalt bara i begränsad omfattning i olycksdrabbade branscher med stora ekonomiska värden. Men tyvärr finns behovet inom fler branscher och där de mest värdefulla tillgångarna, alla medarbetare, riskerar att utsättas för våld och hotfulla situationer i frontlinjen i servicebranscher och personalintensiva branscher t.ex. för konsulter, bemanning, vård, hotell, restaurang, köpcentrum, butik, kundtjänst, reception, transport, resor m.m.

Vad är en larmapp?

En larmapp i mobiltelefonen kan se ut och fungera på lite olika sätt. Det finns appar för hemlarm, företag och personlarm. Vi på Cosafe har tagit fram en app som hjälper organisationer som företag, skolor, kommuner och myndigheter att larma, hantera och förebygga kritiska incidenter. Det är användarvänligt, kostnadseffektivt och GDPR säkert. En av funktionerna i Cosafe larmapp är just personlarm, men det finns fler värdefulla funktioner och vi kommer redogöra mer om dessa senare i det här inlägget.

Generellt kan man säga att alla larmappar har följande gemensamt:

 • De består av en mjukvara som laddas ner till telefonen utan att någon hårdvara behövs. Därför blir det mycket enklare att underhålla och uppdatera larmet till senaste versionen och hålla det kompatibelt med mobilnäten. Problem med övergång till nya mobilnät som 5G elimineras alltså helt. Vidare blir också inköpskostnaden lägre.
 • De möjliggör tvåvägskommunikation, så att du som ansvarig faktiskt kan kommunicera med den anställde och inte bara ta emot ett larm. Du bör också kunna kommunicera med flera personer simultant så att ni alla ser konversationen på ett samlat ställe samt att du får ett läskvitto på vilka som tagit del av informationen.
 • De kan och bör vara anpassningsbara, så att du kan döpa och förprogrammera olika typer av larm som just din organisation behöver, så att när krisen är framme behövs endast en knapptryckning som larmar rätt personer med relevant information, så alla vet hur de ska agera.
 • De kan och bör erbjuda möjlighet till integration med andra system. Till exempel SOS Alarm, ett ledningssystem eller ett avvikelserapporteringssystem.
 • De kan och bör kunna automatiskt logga hela händelseförloppet med tidpunkter, meddelanden, involverade användare och vidtagna åtgärder så att det finns tillgängligt vid uppföljning och rapportering internt och till myndigheter.
 • Företaget som tillhandahåller larmappen bör ha en ISO 27001 certifiering eller liknande så att en tredje part löpande säkerställer en ansvarsfull hantering av kunders data samt informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

 

Personlarmens utveckling fram till idag

 

Första generationens personlarm

Traditionella personlarm går tillbaka flera årtionden, och de tidigaste exemplen bestod ofta av enkla, fristående enheter. En av de mest kända är den traditionella panikknappen som var kopplad till ett larm vid bostaden eller på arbetsplatsen. Dessa knappar gav människor möjlighet att snabbt och enkelt larma om en nödsituation, men de hade sina begränsningar. De var beroende av att individen befann sig inom räckvidden för larmsystemet och kunde bara ge en enkel signal till en förutbestämd mottagare.

Andra generationens personlarm

Under 1990-talet och början av 2000-talet såg vi en utveckling av personlarm med förbättrade funktioner. Dessa personlarm var oftast bärbara enheter som individen kunde ha med sig överallt. De var utrustade med GPS-teknik för att ge exakt positionsinformation i händelse av en nödsituation. Dessutom hade de ofta en röst- eller ljudkommunikationsfunktion som möjliggjorde direktkommunikation med en övervakningscentral eller en förutbestämd kontaktperson. Detta gjorde det möjligt för användarna att snabbt få hjälp och ge mer detaljerad information om sin situation.

Tredje generationens personlarm

Med framstegen inom teknik och kommunikation har personlarm blivit ännu mer sofistikerade och effektiva. Nu ser vi uppkomsten av tredje generationens personlarm, som utnyttjar smarta enheter och anslutningsmöjligheter till Internet of Things (IoT). Dessa personlarm kan vara integrerade i mobiltelefoner eller bärbara enheter, vilket ger användarna en bekväm och tillgänglig lösning. Genom att använda mobilnätverk och internetanslutning kan dessa personlarm skicka nödsignaler och ge realtidspositionering oavsett var användaren befinner sig.

Utöver grundläggande larmfunktioner erbjuder tredje generationens personlarm en mängd andra användbara funktioner som tvåvägskommunikation, inbyggda sensorer för att upptäcka fall och kan också vara kopplade till en larmcentral.

Fördelar med personlarm som en app i mobilen

 • Personalen har den alltid nära till hands oavsett var de befinner sig, med laddat batteri.
 • Det behövs inte mycket utbildning. I den egna telefonen är de flesta redan väl hemmastadda och vana att interagera i appar.
 • Det blir mer kostnadseffektivt när man undviker inköp av ny hårdvara, det brukar också vara flexibelt när man vill öka eller minska antalet användare efter behov och budget.
 • Händelseförloppen loggas automatiskt och ger en samlad rapport till uppföljningen.
 • Det blir således lättare att låta fler i organisationen få tillgång och på så vis öka säkerhetsnivån generellt i organisationen.

 

Personlarm som en app i mobilen kan möjliggöra en ökad tillgänglighet och bättre säkerhet generellt

Av ovan beskrivna fördelar med personlarm som en app i mobilen tycker vi att det är extra intressant att se hur den kostnadseffektiva appen gör det enklare för en organisation att få medel till att köpa in fler licenser och ge tillgång till samtliga anställda. Om det kan öka säkerheten på ett generellt plan så är det här en stor sak och något som vi alla borde prata mer om.

På Cosafe märker vi att stora organisationer och även hela kommuner efter en kort tid som kund ofta väljer att uppgradera antalet licenser för Cosafe larmapp till att inkludera samtliga anställda. De upplever en stor ökning av säkerhet och trygghet när möjligheten att larma och ta del av larm blir så pass tillgänglig.
Alexis Nicou, VD för Cosafe Technology

Om Cosafe larmapp

Vår larmapp har flera funktioner som underlättar effektivare krishantering och ökad trygghet. Vi har idag hundratals kunder och 100 000+ användare och vi välkomnar fler varje dag.

Cosafe larmapp har utvecklats i samråd med ett hundratal säkerhetschefer och alla våra användare bidrar till ständiga förbättringar. Appen kan kopplas till SOS Alarm larmcentral för agerande enligt åtgärdsplan. All data lagras i enlighet med GDPR på svenska servrar och företaget är ISO 27001 certifierat.

Om du vill veta mer får du väldigt gärna lämna dina kontaktuppgifter här så kontaktar vi dig för att svara på dina funderingar. Du kan också läsa mer om Cosafe larmapp och våra olika funktioner på den här sidan Våra lösningar.

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Fler artiklar och nyheter...

Deloitte EMEA Technology Fast 500

Cosafe rankas bland de snabbast växande teknikföretagen i Deloitte EMEA Technology Fast 500

Stockholm, Sverige – 4 juni 2024 – Cosafe Technology, marknadsledare för kritisk kommunikation och incidenthantering inom offentlig sektor, skolor och företag, har idag blivit utsett som ett av de snabbast växande teknologiföretagen i EMEA-regionen enligt Deloitte Technology Fast 500-rapporten. Detta prestigefyllda erkännande bekräftar Cosafe betydande framsteg och framstående position i branschen. Innovativa lösningar som driver

Ökad trygghet i Uppsala kommuns skolor med Cosafe larmapp

Carlos Hernandez Rubio: Årets Skyddsängel efter hans agerande på Grimstaskolan

I en värld där skolsäkerhet blivit ett alltmer aktuellt ämne, har Sverige fått sin egen hjälte i form av Carlos Hernandez Rubio, vaktmästare på Grimstaskolan. Hans modiga insats under en skolattack förra året har inte bara räddat liv utan även belönat honom med titeln ”Årets Skyddsängel” av Aftonbladet, vilket har kastat ljus över vikten av

Nils Holgerssongymnasiet

Säkerhet prioriteras på Nils Holgerssongymnasiet med hjälp av Cosafe

På Nils Holgerssongymnasiet i Skurup är säkerheten av yttersta vikt, särskilt då skolan erbjuder utbildningar inom högriskyrken som jordbruk och bygg. Genom ett framstående användande av den digitala säkerhetslösningen Cosafe lyckas skolan proaktivt hantera och förebygga risker, vilket skapar en tryggare utbildningsmiljö för såväl elever som personal. Tack vare Cosafe kan skolpersonalen snabbt hantera potentiella

Ni kan vara igång på en dag!

Vår lösning är enkel att implementera, administrera och använda

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.