EnglishIn English
Cosafe

Kategori: Företag

Woman in couch receiving troubling news on phone in christmas times.

Incidenthantering på hybridkontoret: 4 ledarskapstips för en trygg jul!

Med julen runt hörnet samlas ofta hybridkontoret för det årliga julfirandet, samarbetet kring den sista deadlinen och utvärdering av det gångna året. En intensiv tid där det är mycket som ska hinnas med innan vissa går på semester och andra fortsätter jobba – både hemma och på kontoret. Som chef med personalansvar bidrar detta lätt till en tid av oro och stress. Vad händer om en incident sker på kontoret eller om någon anställd råkar ut för något på semestern? Hur ser jag till att alla är ok, vem ansvarar för vad och hur kommunicerar jag ut viktig information när alla inte kollar mejlen? Genom att säkerställa en trygg och effektiv incidenthantering förbereder man sig för eventuella allvarliga händelser som kan uppstå och ökar medarbetares välbefinnande och säkerhet. Nedan följer 4 tips som kan hjälpa dig som chef inför den stundande julen. 1. Snabb respons och koordinering När en allvarlig

kriskommunikation

Fem starka skäl att undvika Teams, Slack och WhatsApp för kriskommunikation

Idag har många arbetsplatser helt eller delvis införlivat remote-kulturen vi vande oss vid under pandemin. Den stora fördelen har varit bättre balans i vardagen men högst upp på listan över de negativa aspekterna kommer oftast bristfällig intern kommunikation. Gränsen mellan det privata och arbetet har suddats ut. Vi har det moderna kontoret i fickan och är ständigt på språng mellan jobb och privata aktiviteter. Informationsflödet har ökat enormt och mycket av arbetsdagen sker numera genom en mobiltelefon eller dator från olika platser. De flesta möten sker digitalt och den interna och externa kommunikationen blandas i olika kanaler som telefonsamtal, mejl, SMS, Teams, Whatsapp, Slack eller något annat populärt verktyg. Vi pratar med hundratals nya organisationer varje vecka och när vi frågar dem hur de kommunicerar internt nämns oftast mejl, Teams eller Slack. När vi frågar; hur gör ni i en krissituation? Eller när något väldigt viktigt sker? T.ex. en olycka,

Return on Security Investment

Få koll på din ROSI (Return on Security Investment) och spara pengar

Inom företagsvärlden är investeringar en nödvändighet för att uppnå tillväxt och utveckling. Det är viktigt att investeringar görs med omsorg och att de ger en bra avkastning (ROI). Det gäller såklart också investeringar i säkerhet – ROSI (Return on Security Investment). I den här bloggartikeln kommer vi att ta en titt på vad ROSI är och hur företag med fler än 100 anställda kan spara pengar genom att investera i kostnadseffektiva lösningar för krishantering. Vi kommer också ge exempel på hur en kostnadseffektiv lösning för krishantering kan se ut. Vad är ROSI? ROSI står för Return on Security Investment, vilket är ett sätt att mäta avkastning och är en ekonomisk modell som beräknar hur mycket pengar företaget sparar genom att investera i säkerhet. Detta inkluderar investeringar i IT-säkerhet, fysisk säkerhet, personalutbildning och säkerhetsrutiner. Hur beräknar man ROSI? ROSI beräknas genom att ta de totala besparingarna i säkerheten dividerat med den

Krishantering arbetsplatsolyckor

Snabb kriskommunikation vid arbetsplatsolyckor

Cosafe larmapp upptäcks av många nya organisationer just nu och vi har därför förmånen att dagligen prata trygghet, krishantering och beredskap med olika branscher. Det ger oss unika insikter om olika utmaningar branscher kan stå inför. I den här artikeln vill vi lyfta bygg- och anläggningsbranschens behov och utmaningar för att ge dig som VD eller arbetsmiljöansvarig inspiration till nytänk som underlättar kriskommunikation.   Vilka specifika behov kopplat till krishantering utmärker bygg- anläggningsbranschen? På en byggarbetsplats är det inte frågan om något händer. I en riskfylld miljö med många människor, höga höjder, tunga maskiner och lyftanordningar där alla är i rörelse, kan situationer som leder till personskador lätt uppstå. Som VD eller arbetsmiljöansvarig har du ett mycket stort ansvar, i vissa fall personligt ansvar, men tyvärr kanske du ofta är den sista som får reda på olyckor och allvarliga tillbud. Informationen ska färdas mellan olika arbetsledare, projektledare och arbetschefer innan

Cosafe larmapp på moderna kontor

Effektivare krishantering på det moderna kontoret

Cosafe larmapp upptäcks av många nya organisationer just nu och vi har därför förmånen att dagligen prata trygghet, krishantering och beredskap med många olika branscher. Det ger oss unika insikter om olika utmaningar man som säkerhetsansvarig kan stå inför. I den här artikeln vill lyfta det moderna kontorlandskapets behov och utmaningar och hoppas kunna stötta dig som arbetar som säkerhets- och/eller personalansvarig på ett medelstort företag där era anställda sitter i era lokaler, hemma eller reser i tjänst.   Vilka specifika behov utmärker organisationer med tjänstemän i moderna kontorlandskap? Vi märker att många företag i storleken 100 – 1 000 anställda i högre utsträckning efterfrågar effektivare krishantering. Anställda är ofta tjänstemän som arbetar självständigt och är inte  knutna till kontoret för att utföra sitt jobb. De reser i tjänsten, arbetar hemifrån och med flexibla tider. Skulle företaget utsättas för en IT attack eller om något allvarligt händer inom- eller i

Cosafe larmapp för trygg arbetsmiljö i serviceyrket

Trygg arbetsmiljö i servicebranschen

Cosafe larmapp upptäcks av många nya organisationer just nu, vi har därför förmånen att dagligen prata trygghet, krishantering och beredskap med många olika branscher. Det ger oss unika insikter om olika utmaningar man som säkerhetsansvarig kan stå inför. I den här artikeln vill lyfta servicebranschens behov och utmaningar och hoppas kunna stötta dig som arbetar som säkerhets- och/eller personalansvarig inom just det här segmentet. Hur utmärker sig servicebranschen gällande arbetsmiljö och trygghet? Vi märker att servicebranschen i högre utsträckning frågar efter smarta larm och smart kommunikation för att hantera incidenter. Att jobba inom servicebranschen innebär ständig direkt kontakt med kunder, där mötet i sig utgör den faktiska leveransen. Tyvärr verkar det vara vanligt att situationer med hög spänning uppstår inom denna typ av arbete. Eftersom det ofta handlar om möten med okända personer tillkommer också en extra dimension av osäkerhet då det kan vara svårt att bedöma vad en främmande

Cyberattack säkerhet

Hur agerar vi effektivt när vi utsätts för en cyberattack?

Checklistan som främjar effektivt agerande. Varje dag utsätts bolag för en IT-attack, det sägs att hackare kan ta sig in i minst 93 procent av företagsnätverken idag. Experter varnar att det bara är en tidsfråga innan just ert bolag drabbas*. Så vem är ansvarig på ert företag för att ha en beprövad krisplan och se till att rätt information når rätt personer vid rätt tidpunkt? Ladda ner guiden som hjälper dig agera effektivt när ni utsätts för en cyberattack: * Källa https://www.truesec.com/hub/article/take-immediate-action-to-mitigate-cyber-incidents

Cosafe larmapp hjälper organisationer kantera kriser inom IT-säkerhet

Hur agerar vi effektivt om vi utsätts för en cyberattack?

I takt med att cyberhot och dataintrång blir allt vanligare, framhävs vikten av beredskap inför cyberattacker. Denna vägledning syftar till att belysa effektiva metoder för att förebygga och hantera dessa hot, med fokus på smarta verktyg som Cosafe larmapp och strategier för ökad cybersäkerhet. Vikten av proaktivitet och förebyggande åtgärder kan inte nog understrykas. Här presenteras tio praktiska tips och resurser för att stärka din organisations försvar mot cyberhot och upprätta en krisplan, samt en genomgång av hur du med hjälp av Cosafe larmapp snabbt kan agera vid en incident. Enligt MSB-rapporten så har de flesta bolag stora utmaningar En rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avslöjar att 69% av organisationerna brister i grundläggande cybersäkerhetsåtgärder, vilket understryker nödvändigheten av en välutvecklad krisplan och en strategisk approach. MSB rekommenderar bland annat: Ledningens engagemang: Aktivt deltagande från högsta ledningen är avgörande för att etablera och upprätthålla en systematisk och riskbaserad

Boka en demo med en av våra experter

Fyll i formuläret nedan för att boka en gratis demonstration.